Het Breistertje

facebook twitter

Toegevoegd op 27 maart 2010 door monlouis

 Het Breistertje

Afbeelding toegevoegd door monlouis

monlouis |  Het Breistertje | 0 monlouis |  Het Breistertje | 0 monlouis |  Het Breistertje | 0
Kunstenaar:
niet gekend
Plaatsbeschrijving:
Gent - Pluimstraat
Informatie toegevoegd door monlouis :
27 maart 2010
Op de hoek van de Zilverhof en het Pluimstraatje is een venster ingenomen door een beeldhouwwerk : voor een achtergrond van een twee meter hoog blok blauwe hardsteen zit een bronzen beeld van een breistertje stevig vastgeankerd.
Tegenover haar is een verzameling voorwerpen : een stuk van een Romeinse kolom met kapitelen, een autowiel en een conserveblik. Hoog boven dit alles is een klein getralied raampje.
De betekenis van dit kunstwerk werd ons meegedeeld door de kunstenaar. Het geheel is het zinnebeeld van het leven en zou dus “het leven” kunnen heten.
De drie voorwerpen, Romeinse zuil, wiel, conserveblik, zijn zinnebeelden van dode of stervende beschavingen. Daar tegenover zit een jonge vrouw, die een alledaagse bezigheid uitoefent, nl. breien. Zij leeft en zet rustig het alledaagse leven verder. Boven alles kijkt het getralied raampje, zinnebeeld van de introspectie, het innerlijke leven van de mens.
Zelfs zonder de uitleg kan men genieten van dat lief impressionistisch uitgebeeld breistertje, een één meter hoog bronzen beeldje waar tal van bijzonderheden zijn weergegeven. Dit werk werd er door de kunstenaar en enkele makkers geplaatst in september 1976. Het plaatsen van dit 600 kg zware hardsteenblok met bronzen beeld en zitbank ging met allerlei moeilijkheden gepaard. Vooraf moest het blinde raam worden uitgekapt en gestut. Katrollen moesten bevestigd worden.
Dit is het eerste grote werk van Jean-Pierre Clemençon, een fransman die toen met vrouw en dochter in het huis woonde.
Geboren in 1946 te Salbris, een dorpje in de Loirestreek, volgde hij de Ecole technique de la Salle in Bourges, werd electricien, trok naar Parijs waar hij in kunstenaarsmilieus verzeild geraakte en kwam in 1971 naar Gent om er te werken in de staalnijverheid.
Na drie jaar gaf hij dit op om zich volledig aan het beeldhouwen te wijden. Na het impressionistische, waarvan “het breistertje” het meest typische is, schakelde hij definitief over naar expressieve vormen ( uitsluitend liggend vrouwentorsen), om vervolgens na een periode van symboliek meer abstracte werken te maken. (Bron : Gentse Merkwaardigheden door Karel Haerens – drukkerijk Het Volk N.V. 1980 – Gent)