Dulle Griet

facebook twitter

Toegevoegd op 27 maart 2010 door monlouis

Dulle Griet

Afbeelding toegevoegd door monlouis

monlouis | Dulle Griet | 0 monlouis | Dulle Griet | 0
Kunstenaar:
niet gekend
Plaatsbeschrijving:
Gent - Grootkanonplein
Informatie toegevoegd door monlouis :
27 maart 2010
De Dulle Griet is een oud kanon, een bombarde, daterend van ongeveer midden 15de eeuw (1430 ?).

Sinds oudsher spreekt men van de 'groten rooden duyvele'.

Het kanon werd in 1578 overgebracht van Oudenaarde naar Gent te samen met ander wapentuig. Het is niet zeker of de Gentenaars het gekregen of gestolen hebben... Een paar jaar terug claimde Oudenaarde zijn kanon terug. We hebben even vriendelijk geglimlacht.

Christoffel Van Huerne, kroniekschijver heeft hetvolgende opgetekend : ' Martius, den 8e es hier van Aldenaerde gebrocht een groot ijzeren geschut, den naem dragende van dulle Griete ofte den rooden Duyvele, mits tselve rood geschildert es; ende het wierdt gelost aen 'tCuupgat bij de Freermineuren'.
(De Potter,Gent VI, 178) Het kanon meet 5,025 meter. De Dulle Griet is gewogen door de eigen stadsdiensten (IVAGO) en het gewicht is vandaag: 12.250 kg. In de loop van de eeuwen heeft ze maximaal een paar honderd kg verloren door roestwerking, zodanig dat haar maximale gewicht ooit 12.500kg moet zijn geweest! Volgens berekeningen die samen met de leerstoel ballistiek van de Koninklijke Militaire School zijn uitgevoerd is het maximale projectielgewicht zo'n 295kg!

Je ziet 2 delen : de kamer en de loop, alsook de geklonken staven en hoepels die het kanon samenhouden (zoals een vat wijn). Bij de laatste restauratie heeft men het kanon in de originele kleur geschilderd : osserood dus, maar ook heeft men de loop dichtgemaakt met een plastic plaat. Dat was écht nodig vanwege allerlei redenen : werd het kanon niet gebruikt als vuilbak, dan kropen de studenten als weddenschap er in, of lag er een zatlap in te slapen... (bron : gentmijnestad)