Pedro de Gante

facebook twitter

Toegevoegd op 21 maart 2010 door monlouis

Pedro de Gante

Afbeelding toegevoegd door monlouis

monlouis | Pedro de Gante | 0 monlouis | Pedro de Gante | 0
Kunstenaar:
Albert De Smedt
Opschrift:
Fray Pedro de Gante
Eerste grote opvoeder
Organisator van de sociale en culturele ontwikkeling
en onwrikbaar beschermer van de indianen in Mexico
Gent 1486 (?) - Mexico 1572
Plaatsbeschrijving:
Gent - Fratersplein
Informatie toegevoegd door monlouis :
21 maart 2010
'Pieter van Gent': de naam moet voor een Azteek even exotisch hebben geklonken als pakweg 'Ixtlilxochitl' voor ons. Van Gent - of de Gante, zoals zijn naam in de Nieuwe Wereld bekend zal worden - is een Franciscaanse minderbroeder en een van de eerste missionarissen uit Vlaanderen. In 1522 trekt hij naar Tenochtitlan, de hoofdstad van het Aztekenrijk, om er het evangelie te prediken. Na zich te hebben verdiept in de Nahuatl-volkstaal, neemt de Gante zijn intrek in het franciscanenklooster van Mexico Stad, van waaruit hij het aanzien van Mexico voorgoed zal veranderen. Zijn levenswerk is de uitbouw van het onderwijs. Hij laat scholen bouwen en geeft met de oprichting van de eerste drukkerij op het Amerikaanse continent de kennisverspreiding een geweldige impuls. Wanneer Karel V hem voor zijn inzet wil bedanken met de titel van bisschop van Mexico, antwoordt de Gante dat hij een eenvoudige minderbroeder wil blijven. Pedro de Gante wordt wel eens een ontwikkelingshelper avant-la-lettre genoemd. Hier moeten toch wat kanttekeningen bij worden geplaatst. Zijn scholen zijn naast opleidingsinstellingen bovenal centra van religieuze propaganda. En ook de Gante's methodes doen anno 2005 de wenkbrauwen fronsen. In zijn strijd tegen de Azteekse 'afgoderij' deinst hij er niet voor terug kinderen dag en nacht op te sluiten en voor lange tijd van hun ouders af te zonderen. Maar de Gante werpt zich ook op als beschermer van de inheemse bevolking. In brieven aan het hof klaagt hij de overdreven belastingdruk aan en stelt hij andere onfrisse praktijken van de Spaanse kolonisten aan de kaak. Het levert hem een definitieve plaats op in de Mexicaanse geschiedenis. Scholen en instituten worden naar hem genoemd. En in het oude centrum van Mexico Stad kan je kuieren door de 'Gentstraat'. Tot op vandaag blijven veel vragen over Pedro de Gante onbeantwoord. Zijn echte naam kennen we niet. Zelf ondertekende hij zijn brieven soms met 'Pedro de Mura', wat in het Vlaams 'Pieter van der Moere(n)' betekent. Ook over zijn afkomst tasten we in het duister. Volgens de legende was hij een bastaardzoon van Maximiliaan van Oostenrijk en dus een natuurlijke oom van Karel V. De Gante voedde de legende in ieder geval zelf. Zo schreef hij in een van zijn brieven aan de Keizer: 'Daar uw genade en ik weten hoe nauw verwant en overeenkomstig we zijn en gezien we van hetzelfde bloed zijn, zal ik u in alles de waarheid zeggen'. (bron : degrootstebelg)