Pier Kloeffe

facebook twitter

Toegevoegd op 17 maart 2010 door monlouis

Pier Kloeffe

Afbeelding toegevoegd door monlouis

monlouis | Pier Kloeffe | 0 monlouis | Pier Kloeffe | 0 monlouis | Pier Kloeffe | 0 mive | Pier Kloeffe | 0 mive | Pier Kloeffe | 0 mive | Pier Kloeffe | 0
Plaatsbeschrijving:
De Panne - Zeedijk
Informatie toegevoegd door monlouis :
17 maart 2010
Dit is Pier Kloeffe, en eigenlijk heette hij Petrus Decreton.Er wordt verteld dat de familie Decreton van adel was en afkomstig zijn uit Picardië. Tijdens een oorlog zou de familie naar België gevlucht zijn, en vanuit het binnenland bereikten ze de kust waar ze vissers werden. Maar Pier was gene gewone ... Néé-heeee ...dat is het minste wat je kan vertellen. Ooit was Pier eens bijna schatrijk geweest ...maar Pier zou Pier niet zijn als er toen iets grondig misging. En wat was er dan gebeurd ... ? Wel, volgens de vertellingen was Pier een erfgenaam van iemand uit het Brugse Groot Begijnhof. En toen deze persoon stervende was zou Pier daar een erfenis van krijgen. Hij moest dus met de trein naar Brugge. Maar ’s avonds kwam hij dronken thuis. Hij had het niet aangedurfd om naar Brugge te reizen en had dan maar al zijn treingeld opgedronken ...! Pier moest toen opnieuw naar Brugge reizen ... maar toen waren de begijnen hem reeds te snel af. Ze hielden het hoofd van de stervende vast,deden hem “ja” knikken toen de notaris vroeg of de erfenis naar het Begijnhof mocht gaan, en zodoende kwam Pier voor de tweede keer met lege handen thuis .. Maar Pier treurde niet lang... Op het strand van De Panne leerde hij een echte vriend kennen, Louis Van de Eynde. Die was kunstprofessor in Schaarbeek en had een verblijf in De Panne. De kunstenaar ging dikwijls bij het vissersgezin op bezoek. En Pier, met zijn typisch vissersgezicht, heeft vele malen geposeerd voor Louis' werken. Van de Eynde maakte ooit een beeldje van Pier van 30 cm. Het gemeentebestuur liet het vergroten tot op mansgrootte, en liet het plaatsen op een duin aan het strand van De Panne. Zo kan Pier Kloeffe tot in de eeuwigheid blijven turen over zijn strand en zijn zee... Pier Kloeffe "nen echte visscher" werd geboren in 1853 en overleed in 1939. (bron : klaverke-fotoblog)
Informatie toegevoegd door mive :
18 augustus 2010
Het bronzen beeld is achteraan gesigneerd met de naam van de bronsgieter Berghman (zie foto). Het gaat om Peter Berghman (Roeselaere, 1964) die ook De meeuwen van Fernand Vanderplancke goot (Zeedijk, de Panne - zie standbeeld 823http://www.standbeelden.be/standbeeld/823)
website Peter Berghman: http://www.kijkeensdoorhetraam.be/home.html

Bijnaam Pier Kloeffe naar de cafe uitgebaat door zijn (voor?)ouders, langs de weg De Panne-Veurne. Pier Kloeffe ging tot negen maal met een ‘galette’ op IJslandvaart. Na deze heroische tijd deed Pier het wat rustiger aan. Na de Eerste Wereldoorlog koos hij een nieuwe pleisterplaats: het strand, waar hij de ‘wandvisserij’ beoefende. Steevast verscheen hij elke dag in zijn typische visserskledij. Nu en dan werd het hem te machtig, en dan stak hij voor een paar uur in zee, meestal in het gezelschap van zijn onafscheidelijke vriend kunstschilder Louis Van den Eynde.

Pier draagt naast een wit kinnebaardje, typisch voor de oude IJslandvaarders, de visserskledij uit de Westhoek: de (blauwe) zeemanspet met (zwarte) klep, een (rode) lijnwadenbloese (de kazuifel) en een dikke (donkerblauwe) broek.

Het standbeeld staat niet ver van het monument van Leopold I aan de Esplanade en staat symbool voor het rijke vissersverleden van De Panne.

kloeffen zijn klompen