Leopold I

facebook twitter

Toegevoegd op 17 maart 2010 door monlouis

Leopold I

Afbeelding toegevoegd door monlouis

monlouis | Leopold I | 0 monlouis | Leopold I | 0 monlouis | Leopold I | 0 mive | Leopold I | 0 mive | Leopold I | 0 mive | Leopold I | 0 mive | Leopold I | 0
Kunstenaar:
René Cliquet
Opschrift:
Leopold de Eerste Koning van België
is hier op de 17e dag van de maand juli anno 1831
binnengekomen op Belgische grond en plechtig ontvangen
Plaatsbeschrijving:
De Panne - Leopold I-esplanade
Informatie toegevoegd door monlouis :
17 maart 2010
Leopold Joris Christiaan Frederik (Coburg, 16 december 1790 – Laken, 10 december 1865), prins van Saksen-Coburg-Saalfeld (later van Saksen-Coburg en Gotha), hertog van Saksen, was van 1831 tot 1865 de eerste Koning der Belgen. Nadat men eerst enkele andere kandidaten overwogen had, werd Leopold in 1831 gevraagd koning te worden van de nieuwe staat. Leopold had wat het congres dacht nodig te hebben, namelijk de steun van Engeland, dat het nog het best meende met de Belgische onafhankelijkheid, en internationale ervaring en prestige. Leopold sprak vloeiend Duits, Engels, Frans en een mondje Russisch en hij had goede relaties met de bankiersfamilie Rothschild. Het enige bezwaar was dat de nieuwe koning protestants was. Daarom diende hij te verzekeren dat hij zijn kinderen katholiek zou opvoeden. Leopold aanvaardde de uitnodiging, maar wilde wel eerst een duidelijk grensverdrag met Nederland. Hiertoe werd het Traktaat der XVIII artikelenopgesteld, dat de grens tussen Nederland en België teruglegde op die van 1790. Het verdrag werd ondertekend door de grootmachten Frankrijk, Groot-Brittannië, Pruisenen Rusland en -na behoorlijk wat discussie- ook door het Belgische Nationaal Congres. Nederland weigerde het traktaat echter te ondertekenen en stuurde aan op deTiendaagse Veldtocht. Na het tekenen van het traktaat trad Leopold op 26 juni 1831 aan als de eerste koning der Belgen. De koning maakte wel bezwaar tegen de beperkte politieke macht van de monarch. De koning kwam per boot van Engeland en kwam aan in Calais. Vanuit Calais werd hij met de koets naar De Panne gebracht, waarna hij in Veurne een maaltijd kreeg. Via Oostende, Brugge en Gent trok hij naar Laken. Op 21 juli legde hij op het Koningsplein in Brussel de eed af. (bron : wikipedia)
Informatie toegevoegd door mive :
22 augustus 2010
Kunstenaar is René Cliquet (1899, Brussel - 1977, Brussel)

Materialen: Belgische hardsteen & brons.

Het Leopold I-monument is naar een ontwerp van de architect Victor Martiny en werd opgericht door het 'Nationaal Comité van het Monument Leopold I te de Panne' waarvan luitenant-generaal Nyssens, voorzitter was. Op 5 oktober 1958 huldigde burgemeester Gevaert in aanwezigheid van konin Boudewijn en eerste miniter Gaston Eyskens het monument in.

Bron: De Panne, beeld voor beeld, Dienst Cultuur, de Panne, 2005

----

Opschrift bovenaan in het Latijn:
Hic Leopoldus primus Belgarum rex
XVIIa die mensis Julii Ao MDCCCXXXI
terram belgicam ingressus est
et solemniter receptus.

Onderaan in het Nederlands - zie hierboven.