Evacuatie

facebook twitter

Toegevoegd op 17 maart 2010 door monlouis

Evacuatie

Afbeelding toegevoegd door monlouis

monlouis | Evacuatie  | 0 mive | Evacuatie  | 0
Kunstenaar:
Paul Baeteman
Opschrift:
This memorial was erected to commemorate the evacuation of the British and Allied forces from the beaches of De Panne in may 1940
Plaatsbeschrijving:
De Panne - Zeedijk (Vuurtorenplein)
Informatie toegevoegd door monlouis :
17 maart 2010
Operatie Dynamo of "The Miracle of Dunkirk" zoals de Britten het noemen. Zoals bekend viel het Duitse leger op 10 mei 1940 Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk binnen onder de codenaam "Fall Gelb". Gedurende die veldtocht werden de Geallieerde troepen teruggedrongen in de richting van de Kanaalkust. Toen Duitse troepen reeds op 20 mei de Kanaalkust bereikten bij Abbeville, aan de monding van de Somme, kon de omsingeling van de noordelijke troepen beginnen. De Britten beseften als eersten dat evacuatie de enige oplossing was. Onverhoopt gaf Hitler de Geallieerden daarbij een helpende hand door zijn pantsers drie dagen te doen stoppen, toen Duinkerke voor het grijpen lag. Het "haltorder" van Hitler (24-26 mei) gaf de Geallieerden een "pauze" van drie dagen. De bevelhebber van het Britse expeditieleger (British Expeditionary Force), generaal Lord Gort, gebruikte die om een verdediging op te werpen tegen de Duitse overmacht rond het Duinkerkse bruggenhoofd. Zo kon hij tijd winnen om zijn troepen te evacueren, zoals hij al besloten had op 25 mei. De eigenlijke evacuatie begon op 26 mei om 18.57 uur nadat het Britse Kabinet groen licht gegeven had voor deze operatie. De voorbereidingen voor Operatie Dynamo waren al op 20 mei gestart. Het commando werd toevertrouwd aan vice-admiraal Sir Bertram Ramsay. Hij kreeg het bevel over veerboten, vissersboten, motorjachten enz. Alles wat kon drijven werd door de Britse Admiraliteit opgevorderd om mee te helpen ontschepen. In totaal zo'n 860 vaartuigen, waaronder 56 Belgische sleep- en vissersboten namen aan de operatie deel. Ramsay noemde zijn vloot zijn "Cockleshellnavy" (een "cockleshell" is een "kokkelschelp"). Hij leidde de hele operatie vanuit de dynamoruimte onder de vuurtoren van Dover. (bron : sip)
Informatie toegevoegd door mive :
22 augustus 2010
Juiste titel = Memoriaal Dunkerk Veterans

Ontwerper: Paul Baeteman (1933, Nieuwpoort)

Plaatsing 1977

"Van meet af aan beschouwde de beeldhouwer Paul Baeteman zijn monument als een symbolisch signaal. De convexe structuur met boogvormige kanten heeft een cirkelvormige opening boven, zodat het beeld zeegolven suggereert. De ruwe vlakken roepen de ongenadige zee op, die aan tienduizenden, die in 1940 van dit strand onder Duitse kanonnades inscheepten, het leven heeft gekost. Het gepolijste parabolische vlak aan de ene zijde suggereert de brug tussen het continent en Engeland. Het breed vetrekkende en smal eindigende gladde vlak op de andere zijde duidt op het terugtrekken van de geallieerde troepen wierr aantal steeds dunner werd. Een zelfde symboliek beoogt de beeldhouwer met de breed aangezette platte steunkant van het beeld, dat spitsvormig versmalt. Een niet meteen door de beeldhouwer bedoelde symboolwaarde kan men eventueel ook toekennen aan de spanning tussen ruwe en gepolijste vlakken, spanning die herinnert aan de strijd tussen natuur (de zee) en cultuur (de mens)." (H.Speliers, Paul Baeteman, Beeldhouwer tussen licht en lijn, Drukkerij Pattyn, Veurne, 1991 - geciteerd in De Panne, Beeld voor beeld, Dienst Cultuur, De Panne, 2005)

Een leerlinge vertelt in een interview: "Soms spreekt Paul Baeteman nog eens over de oorlog, als er een aanleiding is. Met oude mensen want de jongere generatie is niet geïnteresseerd in de oorlog. Hij heeft een beeld van achtduizend kilo gemaakt, voor niks, voor de Engelsen.  Hij heeft er acht maanden aan gewerkt en het staat in De Panne aan het Dunkerque memorial. Bij de inhuldiging van het beeld in 1978 strooide de helikopter van Koksijde klaproosjes uit. Het was één rode wolk. Schotse doedelzakken speelden. Elk jaar komen duizenden Engelse soldaten terug om feest te vieren." (http://devierboete5en6ws.spaces.live.com/Blog/cns!B06F75091C3E4B72!3528.entry)