Wilfried Pas

facebook twitter

Toegevoegd op 26 november 2009

Naam:Wilfried Pas
Geboortedatum:29 april 1940
Extra Info:Wilfried Pas is geboren in Londerzeel. Hij is een neo-expressionistisch beeldhouwer, tekenaar en graficus. Hij genoot onderwijs aan het Sint-Lucasinstituut in Brussel, vervolgens studeerde hij aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen om zich daarna aan het Nationaal Hoger Instituut te vervolmaken. Vanaf 1969 gaat Wilfried Pas zelf aan het Nationaal Hoger Instituut les geven.
In de jaren '70 vormt Wilfried Pas samen met Fred Bervoets, Walter Goossens en Jan Cox de kern van de kunstenaars rond de Antwerpse galerie De Zwarte Panter. De Panter-groep neemt ook gezamenlijk deel aan exposities in Boston en Philadelphia. Solo exposeert Wilfried Pas in Düsseldorf, Milaan, Osaka, Dublin en Amsterdam. Hij neemt in 1975 deel aan de Biënnale voor Kleinsculptuur in Boedapest.
In zijn vroege werk behandelt Pas de mens in zijn specifieke leefsituatie, waarbij een noodlotsgeloof hem niet vreemd is. Het gaat Wilfried om de mens aan wie de kansen tot zelfontplooiing ontnomen worden, de verdrukte mens en zijn psychische verscheurdheid.
Vanaf de jaren '90 is Wilfried Pas een nieuwe richting ingeslagen met levensgrote bronzen sculpturen van bekende personen, vooral uit de kunstenaarswereld. Deze beelden worden steeds in opdracht gemaakt. Daarbij probeert hij te zoeken naar een houding van het beeld, die de persoon karakteriseert, om zo de illusie te wekken, dat het beeld de persoon is in al zijn complexiteit. In veel gevallen rusten deze personages op een grillig gevormd voetstuk, vol boeiende invalshoeken, waarbij Pas zoekt naar een harmonie tussen donker en licht, diepte en structuur en textuur.
In 1966 krijgt Wilfried Pas de Berthe-Art staatsprijs en in 1984 de Eugène Baie-prijs 1980. Ook de tweejaarlijkse prijs van de Provincie Antwerpen voor een kunstenaarsloopbaan is hem uitgereikt.

Standbeelden van Wilfried Pas

Aarde Aarde Aarde Aarde Julien Schoenaerts Willem Elsschot Jacques Gorus Koning Boudewijn Gerard Walschap Paul Van Ostaijen Dr. Paul Janssen Anton Van Wilderode Frans Van Cauwelaert Hendrik Conscience