Dr. Paul Janssen

facebook twitter

Toegevoegd op 14 maart 2011 door KatleenAnthierens

Dr. Paul Janssen

Afbeelding toegevoegd door KatleenAnthierens

KatleenAnthierens | Dr. Paul Janssen | 0 KatleenAnthierens | Dr. Paul Janssen | 0 KatleenAnthierens | Dr. Paul Janssen | 0 KatleenAnthierens | Dr. Paul Janssen | 0 KatleenAnthierens | Dr. Paul Janssen | 0 KatleenAnthierens | Dr. Paul Janssen | 0 KatleenAnthierens | Dr. Paul Janssen | 0 KatleenAnthierens | Dr. Paul Janssen | 0 KatleenAnthierens | Dr. Paul Janssen | 0 KatleenAnthierens | Dr. Paul Janssen | 0 Katelijne | Dr. Paul Janssen | 0 Katelijne | Dr. Paul Janssen | 0 Katelijne | Dr. Paul Janssen | 0 Katelijne | Dr. Paul Janssen | 0 Katelijne | Dr. Paul Janssen | 0 Katelijne | Dr. Paul Janssen | 0 Katelijne | Dr. Paul Janssen | 0 Katelijne | Dr. Paul Janssen | 0
Kunstenaar:
Wilfried Pas
Opschrift:
Onder het standbeeld: Dr. Paul Janssen 1926-2003
Naast het standbeeld: Dr. Paul Janssen, eminent en wereldvermaard wetenschapper, stichter en bezieler van het geneesmiddelenbedrijf 'Janssen Pharmaceutica' in Beerse. De inhuldiging van zijn standbeeld vond plaats op 2 december 2006 in aanwezigheid van C. Paulus, provinciegouverneur Mevrouw Dora Janssen Wilfried Pas, beeldhouwer (...)
Plaatsbeschrijving:
Beerse - tuin van het Tempelhof (bij het Koetshuis), Bisschopslaan 1
Informatie toegevoegd door KatleenAnthierens :
14 maart 2011
BESCHRIJVING VAN HET MONUMENT

Dit standbeeld van dokter Paul Janssen, de oprichter van Janssen Pharmaceutica N.V., werd op 2 december 2006 door zijn weduwe Dora onthuld. Het standbeeld moet een blijvende herinnering zijn aan de arts en farmacoloog die zoveel voor Beerse en de Kempen heeft betekend. Het bronzen beeld is 1,60m hoog en weegt bijna een ton. Kunstenaar Wilfried Pas baseerde zich op een foto van Janssen in witte doktersjas die een petrischaal tegen het licht houdt. Naast het beeld staat een plakkaat met het volgende opschrift: "Dr. Paul Janssen, eminent en wereldvermaard wetenschapper, stichter en bezieler van het geneesmiddelenbedrijf 'Janssen Pharmaceutica' in Beerse [...]."


DR. PAUL JANSSEN


Paul Janssen (Turnhout 1926 – Rome 2003) heeft tijdens zijn leven zo'n tachtig innovatieve geneesmiddelen ontwikkeld, waaronder een revolutionair anti-aidsmiddel. Vier geneesmiddelen van Janssen Pharmaceutica zijn door de Wereldgezondheidsorganisatie in de lijst van noodzakelijke medicamenten opgenomen.  

Toen Janssens zusje in 1934 op vierjarige leeftijd overleed aan een hersenvliesontsteking, ontwikkelde hij een diep wantrouwen jegens de toenmalige geneeskunde. Hij zou zijn hele jeugd de ambitie koesteren om zelf nieuwe en betere geneesmiddelen uit te vinden. Daarvoor moest hij eerst grondig geschoold worden in de wetenschappen (scheikunde en fysica, aan de Faculté Notre Dame de la Paix in Namen) en de (oude) geneeskunde (K.U.Leuven). In Leuven rijpte bij Janssen de kernidee van het farmacologisch onderzoek: dat er een verband moest bestaan tussen de scheikundige structuur van een stof en haar biologische werking. In 1951 rondde hij zijn studies af aan de Rijskuniversiteit van Gent, waar hij met grote onderscheiding doctor in de geneeskunde werd.  

Maar een academische carrière zei Janssen niet veel. In 1953 leende hij 50 000 frank (wat nu zou overeenkomen met € 5000) van zijn vader voor scheikundige apparatuur, en richtte hij er – in een pand van zijn vader (Stationsstraat in Turnhout) – zijn eigen onderzoekslaboratorium mee in. Een universitair diploma was voor zijn eerste medewerkers absoluut geen must. Wat hij wel op prijs stelde, was een stevige portie gezond verstand en een grote dosis werkijver.

De filosofie die de rode draad werd in 50 jaar Janssen-research was: het synthetiseren van moleculen met de bedoeling te achterhalen wat de relatie is tussen hun activiteit en hun farmacologische structuur. Ondanks zijn schaarse middelen synthetiseerde hij al snel patenteerbare scheikundige verbindingen, waarmee hij veel geld zou verdienen. In 1955 werd Neomertine, zijn eerste geneesmiddel, gelanceerd, en na dit eerste succes volgden algauw andere succesrijke ontdekkingen.  

Constant Janssen, Paul Janssens vader, legde zich na een succesrijke carrière als huisarts al snel toe op de productie en verkoop van de nieuwe, baanbrekende geneesmiddelen van zijn zoon. Door de succesvolle en snelle ontwikkeling van Pauls researchlab, verhuisde het bedrijf in 1957 naar een voormalig militair oefenterrein in Beerse, dat zou uitgroeien tot een van de eerste industriezones buiten een dorpskern. Het huidige complex beslaat maar liefst zestig hectare.  

Paul Janssen zorgde voor een bedrijfscultuur die de creativiteit van zijn medewerkers ten volle liet renderen: hij gaf hen een maximale vrijheid van werken en bouwde de research uit rondom zijn mensen. Maar het was wel Janssen die de grote lijnen van het geneesmiddelenonderzoek bepaalde. Door de verschillende (professionele) achtergronden van zijn steeds groeiende aantal medewerkers (artsen, veeartsen, parasitologen,…) werd tevens het onderzoeksgebied van het farmabedrijf enorm verbreed.  

In 1961 kwam het bedrijf onder de vleugels van het Amerikaanse bedrijf Johnson& Johnson. Deze overname beschouwde Janssen als een soort levensverzekering voor zijn firma. Hij stond er echter op dat het Kempense bedrijf binnen de internationale groep zijn eigen identiteit en zelfstandigheid zou behouden. Na enkele naamsveranderingen kreeg het bedrijf in 1964 de naam ‘Janssen Pharmaceutica N.V.’. In de jaren 70 kwamen er vestigingen in het buitenland: in Groot-Brittannië, Japan, de Verenigde Staten en zelfs China. 

Janssen Pharmaceutica is vandaag de dag nog altijd een van de belangrijkste farmaceutische bedrijven ter wereld. Wereldwijd telt het bedrijf bijna 30 000 werknemers, met ruim 4700 werknemers in België.

Deze foto's werden geüpload in het kader van het vak Veranderingsmanagement aan de K.U.Leuven.

Katleen Anthierens

Bronnen:

http://www.beerse.be/nieuwsdetail/506/default.aspx?_vs=0_N&id=35 (14/03/2011)
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=GIM15AQS3 (14/03/2011)
http://www.vandaag.be/wetenschap/45765_aidspil-van-paul-janssen-is-afgewerkt.html (14/03/2011)  
http://nl.janssenpharmaceutica.be/onsverhaal (08/05/2011)
http://nl.janssenpharmaceutica.be/node/232 (08/05/2011)
http://www.eosmagazine.eu/EOS.ArchiveDownloadHandler.axd?f=de94fb1d-41f9-441e-a226-09fe2ccf8267.pdf (08/05/2011)
http://www.gva.be/Archief/guid/standbeeld-van-stichter-janssen-pharmaceutica-onthuld-in-beerse.aspx?artikel=f2307e4e-108c-44b9-b0b8-de73fece0b8d (08/05/2011)
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=EM1BDGC5 (08/05/2011)
Informatie toegevoegd door Katelijne :
16 mei 2011
Wat zie je op de foto?

Het standbeeld toont dr. Paul Janssen in een witte doktersjas die een petrischaal tegen het licht houdt en het bestudeert. Dit standbeeld is een blijvende herinnering aan wat Paul Janssen betekend heeft voor Beerse, de Kempen en de wereld als arts en farmacoloog. Het standbeeld (1m60 hoog) werd gemaakt door de beeldhouwer Wilfried Pas. 

Paul Janssen

Paul Janssen is geboren op 12 september 1926. Zijn vader Dr. Constant Janssen had een bedrijf in Turnhout. Hij was een groot voorbeeld voor Dr. Paul Janssen, en bracht hem op nieuwe en ambitieuze ideeën. Zijn ouders zijn altijd een grote steun voor hem geweest. Hij studeerde geneeskunde aan de KULeuven, scheikunde en fysica aan de Faculté Notre Dame de La paix in Namen, en haalde aan de Gentse Rijksuniversiteit de titel van Doctor in de geneeskunde. Paul Janssen begon op jonge leeftijd reeds zijn levensdroom te realiseren (in 1953 waar de geneeskunde door de komst van belangrijke nieuwe vondsten in een stroomversnelling geraakte): een onafhankelijk en zelfbedruipend researchlaboratorium (dat toen nog in turnhout plaats vond) dat zich uitsluitend zou toeleggen op de ontdekking en ontwikkeling van geneesmiddelen. De eerste medewerkers die hij aanwierf hadden geen universitaire studies achter de rug, maar voor Dr. Paul Janssen was dat van geen belang. Een portie gezond verstand en werkijver was voor hem belangrijker.

In de jaren ’50 dook al snel een eerste succesvolle stof op, een stof die heilzaam bleek te zijn tegen pijnlijke maandstonden. Het product is nog steeds op de markt de dag van vandaag. In 1957 verhuisden het researchlaboratorium naar Beerse waar het een zelfstandig statuut kreeg: N.V. Research Laboratorium Dr. C. Janssen. Op het einde van de jaren ’50 richtte de vader van Dr. Paul nog een bedrijf op: N.V. Bercot Cosmetica dat zich toelegde op de verkoop van medische huidverzorgingsproducten. Dr. Paul Janssen kreeg te veel werk in onderzoek naar en de commercialisatie van nieuwe medicijnen, en in 1958 werd  daarom Bob Stouthuysen aangeworven als personeelsdirecteur die zich bezig hield met de algemene werkorganisatie. Maar hij werd spoedig bij uiteenlopende personeelszaken betrokken. In 1961 kwam er de fusie met Johnson & Johnson waar Paul Janssen als reden voor deze onderneming gaf: "Bij het tot stand komen van deze samenwerking heb ik vooral aan de toekomst en de bescherming van onze onderneming gedacht. De fusie was voor mij en mijn medewerkers een soort levensverzekering". Bob Stouthuysen werd in 1965 officieel bedrijfsdirecteur en draagt nu de titel van erevoorzitter.

Sinds 1964 heeft het bedrijf de officiële naam Janssen Pharmaceutica N.V. gekregen en kende sindsdien (mede onder de impuls van het Amerikaans moederbedrijf) een snellere groei dan voorheen. Dit is ook zeer goed te zien aan de groeiende tewerkstelling in die tijd. De expansie nam weldra wereldwijde dimensies aan. Een hele reeks nieuwe en baanbrekende geneesmiddelen werden in Beerse ontwikkeld. In totaal gaat het om meer dan 70 geneesmiddelen. In 2002 bedroeg het totale aantal medewerkers in Beerse, Geel en Olen samen 4234. Het aantal buitenlandse filialen is toegenomen tot meer dan 40, die samen meer dan 23.000 medewerkers over 5 continenten tewerkstellen. In 2003 overleed Dr. Paul Janssen in Rome. Hij is één van de belangrijkste wetenschappers van ons land geworden, en ontving daarvoor 22 eredoctoraten en 5 ereprofessoraten in binnen- en buitenland.


Waarom gekozen en waarom is het sociologisch relevant?

De meer dan 70 medicijnen die door Dr. Paul Janssen en zijn medewerkers zijn ontstaan hebben de hele wereld veranderd. Bovendien zijn er vier Janssen-geneesmiddelen (waaronder Vermox; een wormkuur) opgenomen in de recentste Lijst van Essentiële Geneesmiddelen van de WGO, die zo'n 300 geneesmiddelen telt. Paul Janssen heeft ook voor grote wetenschappelijke innovaties gezorgd.

Niet alleen miljoenen mensen zijn kunnen genezen en blijven leven dankzij hem, duizenden hebben ook werk gekregen. Hij heeft voor veel gezinnen in Beerse en omstreken heel veel betekend. Hij heeft niet alleen werk gegeven aan mensen die binnen het bedrijf werken maar ook aan de zelfstandigen die zich bevinden rond het bedrijf zoals; winkels, horeca en zelfs sportcentra. Door de toegenomen internationale samenwerking van de laatste decennia op onder meer het vlak van Onderzoek & Ontwikkeling, productie, marketing, financiën,... heeft Janssen Pharmaceutica zich een steviger positie kunnen verwerven. Vooral het managment in Beerse heeft de voorbije decennia bijgedragen tot de succesvolle uitbouw van de organisatie op werelvlak. Paul Janssen zijn levenswerk wordt voortgezet door duizenden onderzoekers  de dag van vandaag in binnen- en buitenland, die geneesmiddelen voor de meest acute ziekten (zoals aids) blijven ontwikkelen.

"Ik ben geen genie, maar een man die veel geluk heeft gehad in zijn leven. Ik heb de firma gesticht en mij verder opgesteld als de dirigent van een orkest. Dat is mijn enige verdienste." Dr. Paul Janssen


Bronnen:
http://www.janssenpharmaceutica.be/
http://www.jnj.com/connect/
http://www.demorgen.be/dm/nl/993/Gezondheid/article/detail/1153377/2010/09/04/De-wereldkampioen-van-Dr-Paul-Janssen-aidsremmer-TMC278.dhtml
Brochure: Janssen Pharmaceutica: 50 jaar research (1953-2003)
Brochure: In dankbare herinnering aan Dr. Paul Janssen (1926-2003)


Katelijne Bijnens