Jager met hond

facebook twitter

Toegevoegd op 1 mei 2011 door Dési_W

Jager met hond

Afbeelding toegevoegd door Dési_W

Dési_W | Jager met hond | 0 Dési_W | Jager met hond | 0
Kunstenaar:
niet gekend
Opschrift:
Jager met hond
Paul Van Hees
Plaatsbeschrijving:
Turnhout - Kasteelplein (kasteelvijver)
Informatie toegevoegd door Dési_W :
1 mei 2011
Ik heb gekozen voor dit beeld vanwege de orginaliteit van het materiaal waaruit het gemaakt is en omdat deze beroepsvorm, die vooral vroeger belangrijk was, nog altijd een functie heeft in onze maatschappij en zijn stempel heeft gedrukt op de stad Turnhout.

Dit beeld is nog vrij recent en dateert uit 2003, het werd ontworpen door de Turnhoutse recyclagekunstenaar, Paul Van Hees. Hij kreeg van de geschied- en heemkundige kring Taxandria de opdracht een beeld te ontwerpen. De vereniging vierde haar eeuwfeest en wilde een blijvende herinnering aan de stad schenken.

Voor Turnhout is dit een belangrijk beeld. Het jagersverleden is nog altijd te zien in het wapenschild van Turnhout. De jagers zijn de voorlopers van de boeren en verzamelden voedsel. Vroeger werd het meer als arbeid beschouwd, nu enkel vaak nog als hobby. Maar nu nog beschermen jagers ook boeren via bijvoorbeeld op vossen te jagen ter bescherming van de kippen. Om hun werk goed te kunnen doen, werken jagers samen in wildbeheereenheden (WBE’s): samenwerkingsverbanden van jagers in een gebied. Voor liefhebbers van wild zijn jagers nog altijd belangrijke voedselverzamelaars. Vooral in de herfst en de winter, wanneer wild het meeste gegeten wordt. De jager speelt dus een minder belangrijke rol in de maatschappij als vroeger, maar is toch nog altijd aanwezig in onze samenleving.

In het kader van het vak organisatiesociologie, dat ik volg aan de Katholieke Universiteit Leuven, in opdracht van professor Van Hootegem, werd dit beeld gepost in een context rond arbeid.
Informatie toegevoegd door mive :
4 mei 2011
VAN HEES Paul (Hasselt, 1954)

Assemblagekunstenaar. Opleiding aan de Academie te Turnhout en aan het SISA te Antwerpen. Ontwikkelde zich echter grotendeels als autodidact.

Schijnbaar waardeloze metalen voorwerpen zoals bouten, moeren, tandwielen, scharen bijv., worden gerecupereerd en geassembleerd tot bizarre wezens en creaturen.

Zijn werken getuigen van een rijke fantasie, poëzie, humor en ironie en relativeren het werelds schouwtoneel.

Uit de pers: “De assemblages van P.V.H. getuigen van een zeer ingenieuze geest, die soms met grillige elementen tot een verrassend eindresultaat weet te komen. Het gaat om samenstellingen die wel kunnen refereren aan bepaalde reële vormen, doch in werkelijkheid de verbeelding van de kijker prikkelen,” en “De geslaagde leesbaarheid van zijn beelden - opnieuw tot leven gewekt afval - maakt zijn assemblages tot meer dan een sculptuur. Het afvalmateriaal ontluistert weliswaar, maar P.V.H. vervalt nooit in bijtend sarcasme. De verrassende combinaties verraden zijn onbevangen kijk op de wereld. De steeds in zijn assemblages aanwezige poëzie, humor en ironie, relativeren het wereldschouwtoneel. P.V.H. stelt zich op als een observator die eerder sympathiseert dan (ver)oordeelt.” (2001)

http://www.nobel.be/NL/ART/36919_van_hees_paul