Adolf Daens

facebook twitter

Toegevoegd op 24 oktober 2010 door monlouis

Adolf Daens

Afbeelding toegevoegd door monlouis

monlouis | Adolf Daens | 0 monlouis | Adolf Daens | 0 monlouis | Adolf Daens | 0 givema | Adolf Daens | 0
Kunstenaar:
niet gekend
Opschrift:
Slaaf noch bedelaar mag de arbeider zijn
hij moet een vrij en welvarend man wezen
Priester Daens
1839 - 1907
1957
Plaatsbeschrijving:
Aalst - Werf
Informatie toegevoegd door monlouis :
24 oktober 2010
Kunstenaar : Marc De Bruyn Inhuldiging 1957 Het stelt priester Daens voor omringd door een arbeidersgezin. Adolf Daens (Aalst, 18 december 1839 – aldaar, 14 juni 1907) was een Belgisch geestelijke en politicus. Hij volgde klassieke humaniora bij de paters jezuïeten in het Sint-Jozefscollege van zijn geboortestad Aalst. Nadat een poging om jezuïet te worden mislukte werd hij priester die, getroffen door de mensonwaardige omstandigheden in de fabrieken van de stad Aalst, zich ging interesseren voor het lot van de arbeiders en de daensistische beweging in het leven riep. Als uitvloeisel hiervan werd in 1893 de flamingantische Christene Volkspartij opgericht, daarbij geïnspireerd door de pauselijke encycliek Rerum Novarum van paus Leo XIII. De Christene Volkspartij streefde het democratiseren en het radicaliseren van de katholieke partij na. Hij werd verkozen tot volksvertegenwoordiger, maar kreeg tegenwerking van de traditionele katholieke partij, de burgerij en de kerkelijke overheid. Uiteindelijk werd hij uit zijn ambt van priester ontzet. Louis Paul Boon publiceerde in 1971 de documentaireroman Daens (volledige titel: Pieter Daens of hoe in de negentiende eeuw de arbeiders van Aalst vochten tegen armoede en onrecht) waarin Pieter Daens, de broer van Adolf, de vertelfiguur is. Dit boek diende als basis van de verfilming door Stijn Coninx in 1992 (met onder andere Jan Decleir als Adolf Daens). Door het boek van Boon en vooral door de film werd het historisch belang van de broers Daens enigszins uitvergroot. Hoewel figuren als Henri Carton de Wiart eigenlijk belangrijker waren voor de vroege christendemocratie, zijn de broers Daens vergroeid geraakt met het symbool van de vroege christendemocratie. In oktober 2008 ging "Daens, de musical", gebaseerd op het boek en de film, in première. (bron : wikipedia)