Troon

facebook twitter

Toegevoegd op 24 oktober 2010 door monlouis

Troon

Afbeelding toegevoegd door monlouis

monlouis | Troon | 0 monlouis | Troon | 0 monlouis | Troon | 0
Kunstenaar:
Olivier Bras
Opschrift:
Troon
Hulde aan onbekende vrijwilliger
Bras O.
Vredeshuis Aalst 2001
Plaatsbeschrijving:
Aalst - Hoveniersplein
Informatie toegevoegd door monlouis :
24 oktober 2010
kunstenaar: Olivier Bras (Braso), afgewerkt met mozaïek De jaarlijkse Vredesprijs van het comité 'Werken aan de vrede' ging in 2001 naar een fictief persoon, namelijk de Onbekende Vrijwilliger. Dit monument in de vorm van een hand wordt ook wel de onbekende troon genoemd. De mozaïeksteentjes die het kunstwerk kleuren staan voor alle verschillende vrijwilligers die zich overal ter wereld voor andere mensen inzetten. Van bij de aanvang van het ontwerp werd gesteld dat het 'beeld' een eenvoudige, eventueel vereenvoudigde figuratieve houvast zou meekrijgen: in elk geval herkenbaar. Tevens zou het niet enkel een kijkobject worden, maar een 'tastbaar' gegeven, met eventueel een interactieve, lichamelijke en/of geestelijk gewaarwording. 

Het onderwerp 
...heeft de symbolische betekenis van een hand in de functie van een 'troon'. 

De vorm en de inhoud 
De hand komt uit de oppervlakte (symbool van groeien) in de vorm van een 'zit'sculptuur. 
De vorm moet symbool staan voor 'het op handen dragen'. De troon moet uitnodigend zijn om er plaats op te nemen. 
De sculptuur wordt een functionele troon van eer- en dankbetoon op meerdere niveaus: 

1. het niveau van de onbekende vrijwilliger: als hij plaats neemt op de troon -ook al is hij onbekend en onbemind- zal hij weten dat deze troon voor hem gemaakt is. Zal hij de ongekroonde koning zijn? 

2. het niveau van de bekende vrijwilliger: de bekende vrijwilliger zal uitgenodigd worden om op de troon even plaats te nemen om hem -ter zijne eer en dank- symbolisch te huldigen. Het gebaar kan misschien een traditie worden om bv. iemand te huldigen die zich onderscheiden heeft met moed en zelfopoffering. Het kan ook ludiek: je nodigt een te huldigen vrijwilliger uit op deze plaats om hem met een gepast geschenk in de bloemetjes zetten. 

3. Het niveau van de ongewisse vrijwilliger: de argeloze voorbijganger die zich aangetrokken voelt om even op een troon te gaan zitten zal zich misschien in een latere fase bewust worden dat ook in hem een vrijwilliger schuilt. Hij zit al op de troon avant la lettre. De troon fungeert hier als lokaas? 

4. Het niveau van de onbekende hulpbehoevende: wie op de hand plaats neemt is misschien iemand die hulp nodig heeft? 

5. De ongewisse hulpbehoevende: de argeloze voorbijganger die zich aangetrokken voelt om even op een troon te gaan zitten zal zich misschien in een latere fase hulpbehoevend zijn. Door de sculptuur is hij er zich van bewust dat er vrijwilligers zijn. 

6. Van eenieder van ons en in het bijzonder kinderen. Zij zullen op de sculptuur kunnen klimmen, hangen, zitten, er op- en afspringen? Deze levende 'beelden' -op de hand gedragen door de zit-sculptuur- staan symbool voor het jeugdige, de hoop, de toekomst. Zij zijn de personificatie van alle niveaus. (bron : aalst.be)