Koning Boudewijn

facebook twitter

Toegevoegd op 24 oktober 2010 door monlouis

Koning Boudewijn

Afbeelding toegevoegd door monlouis

monlouis | Koning Boudewijn | 0 monlouis | Koning Boudewijn | 0 monlouis | Koning Boudewijn | 0 monlouis | Koning Boudewijn | 0
Kunstenaar:
niet gekend
Opschrift:
Boudewijn
1930 - 1993
Koning der Belgen
van 17 juli 1951 tot 31 augustus 1993
Plaatsbeschrijving:
Aalst - Keizersplein
Informatie toegevoegd door monlouis :
24 oktober 2010
Het overlijden van de vorst was  de aanleiding om een monument voor hem op te richten. Koning Boudewijn overleed op 31 juli 1993. Iets meer dan een jaar later, op 2 september 1994, werd het patrimonium van Aalst verrijkt met een nieuw monument, ter ere en ter nagedachtenis van de overleden vorst.

In de periode tussen beide gebeurtenissen sloegen een aantal Aalstenaars de handen in elkaar en werd het Comité In Memoriam Zijne Majesteit Koning Boudewijn opgericht. Onder het voorzitterschap van  Willy Van Damme toog het comité aan het werk.

Ook wijlen Herman Van de Velde, en de gewezen stadsontvanger Paul Wailly, de huidige voorzitter van het Verbond  Paul Mertens en secretaris Jules Boelens,  maakten er deel van uit.

Vele Aalstenaars, zowel gewone burgers als banken en bedrijven, steunden het initiatief. Velen stortten een gift om zo de realisatie van het beeld te bekostigen en ook de stad had een belangrijke inbreng.

Het monument werd ontworpen door beeldhouwer Roland De Winter uit Antwerpen en werd in brons gegoten door Aalstenaar Jo Van Geert. De sokkel waarop het beeld staat is een ontwerp van de Aalsterse architect Geert De Ridder. (uit : toespraak burgemeester Uyttersprot op 26/07/2009)