Kamerood Sesteg

facebook twitter

Toegevoegd op 1 augustus 2010 door makoekis

Kamerood Sesteg

Afbeelding toegevoegd door makoekis

makoekis | Kamerood Sesteg | 0 makoekis | Kamerood Sesteg | 0 monlouis | Kamerood Sesteg | 0 monlouis | Kamerood Sesteg | 0 monlouis | Kamerood Sesteg | 0 monlouis | Kamerood Sesteg | 0 monlouis | Kamerood Sesteg | 0 monlouis | Kamerood Sesteg | 0 makoekis | Kamerood Sesteg | 0
Kunstenaar:
Jan Rosseels
Opschrift:
Dit beeld werd geschonken door de 'mannen van 60' aan de stad Leuven. Ingehuldigd op 10/09/2000 door eremarraine Wendy Van Wanten en voorzitter van de 'mannen van 60' Christian Smets.
Sponsors:
Centea
Studiebureel Soetewey
U.P.C.
Den Domus
Beeldhouwer : Jan Rosseels

Kamerood Sesteg
Symbolische benaming voor man die 40 wordt en tot de 'Mannen van het jaar' toetreedt (oorsprong: Middeleeuwse schuttersgilde). Gift van de Mannen van 60 aan de stad Leuven, ter gelegenheid van hun toetreding in 2000.
Plaatsbeschrijving:
Leuven - Sint-Donatuspark
Informatie toegevoegd door makoekis :
1 augustus 2010
De stunt van de Mannen van '60
Reeds van bij de start werd het duidelijk dat de Mannen van '60 met een grootse stunt zouden uitpakken. Zij hielden woord, en op de Festivaldag van 2000 verrasten zij gans Leuven! Reeds maanden ervoor werd minutieus de stunt voorbereid en aangekondigd, en tot het laatste moment geheim gehouden. De Mannen van '60 startten de traditie van de jaarlijkse Kamerood 60-viering, die voortaan op dezelfde dag als de Abrahamdag zou worden gehouden. Hierbij zou naast de huldiging van de ondertussen 50 jaar geworden Abrahams aan het gelijknamige beeld, ook een plechtigheid voor de 40-jarigen plaatsvinden. Een symbool drong zich op. Het werd een bronzen beeld, de Kamerood 60, dat op aanwijzingen van de Mannen van '60 werd ontworpen door de Aarschotse beeldhouwer Jan Rosseels. Het resultaat werd mooier dan verwacht, en met de hulp van een aantal "Jaartalvriendelijke" mecenassen kon het beeld op 10 september 2000, door Wendy Van Wanten, ere-marraine van de Mannen, en hun voorzitter Christian Smets, plechtig worden onthuld en aan de stad Leuven worden geschonken. Kamerood 60 is de creatie van de Mannen van '60: het symboliseert de Man die 40 wordt en, ondanks zijn volwassen leeftijd, toch nog als een groentje wordt onthaald door de oudere leden van de Jaartallen. Het verwijst naar een vorm van verenigingsleven dat in het Middeleeuwse Leuven van kracht was, nl. de schuttersgilden. Deze bestonden uit 60 -mannelijke- leden, waarbij het jongste -en vaak ook het minst ervaren- lid, met een neerbuigende sympathie door de ouderen werd onthaald. In het Leuvense dialect wordt het begrip Kamerood 60 trouwens nog dagelijks gebruikt, zonder dat men de eigenlijke herkomst ervan kent. Jan Rosseels heeft deze symboliek trachten weer te geven in het beeld: de Kamerood 60 staat afgebeeld als een jonge man, die letterlijk de wereld aan zijn voeten heeft liggen. Op de wereldbol zijn enkele figuurtjes aangebracht die de verschillende stadia in het leven van een mens weergeven. Het begin van dit leven wordt uitgebeeld door een kruipende baby, vervolgens treft men een slak aan, die het ongemerkte voortschrijden -en dus het ouder worden- weergeeft. De oudere man houdt als het ware de wereldbol in zijn armen, waardoor hij de indruk wekt greep op zijn leven te hebben. De ruiker bloemen die hij daarbij in zijn hand houdt, symboliseert zijn levensgenot: iemand die graag de bloemetjes buiten zet. Verder treft men ook de beeltenis van de Fiere Margriet aan (verwijzing naar het Middeleeuwse Leuven), en een jonge man die met een opmerkelijke lange vinger naar zijn neus wijst (de "wijsneus"). De raket die rond de wereldbol vliegt, is dan weer een link naar de verkenning van de ruimte en de verlegging van de grenzen (een knipoog naar de symbolen die ook in het vaandel van de Mannen van '60 aanwezig zijn), evenals de kleine voertuigen (auto en trein), die de moderne mobiele mens kenmerken. Spijtig genoeg werd het beeld al tweemaal beschadigd door enkele laffe vandalen, waarbij elk respect voor dergelijke lovenswaardige initiatieven ontbreekt. Het strekt de Mannen van '60 echter tot eer dat zij telkens weer de moed opbrachten om de nodige herstellingen te laten uitvoeren, zodat de Kamerood 60 weer fier op zijn sokkel -steviger dan ooit- prijkt. Mede door de oprichting door de Stad Leuven van een heus beeldenfonds, zal het bezit, het onderhoud en de instandhouding van het rijke Leuvense kunstpatrimonium weldra ook een grotere stimulans krijgen. Bron: mannen van 60
Informatie toegevoegd door monlouis :
1 augustus 2010
Kunstenaar: Jan Rosseels 

Het kunstwerk is een van de recentste beelden in Leuven. 

Het gaat terug op het Leuvens begrip 'kamerood sesteg', waarvan niemand de precieze betekenis nog kent. Vaak wordt gezegd dat het stamt uit het middeleeuwse schuttersleven. De schuttersverenigingen mochten maximaal 60 leden tellen. Telkens een lid overleed, mocht een 'bleuke' de gilde betreden: het 60ste lid of de kamerood 60 dus. De uitdrukking wordt nog gebruikt om een nieuweling aan te duiden met neerbuigende sympathie. 

Het begrip werd gretig overgenomen door de Leuvense Mannen van '60. Die gaven Jan Rosseels de opdracht er een standbeeld aan te wijden. Ze schonken het aan de stad in 2000, toen ze allemaal 40 werden. De schepper liet het beeld blaken van de symboliek met een eeuwig jonge man vol levenslust. De vinger aan de neus duidt op een wijsneus. De wereldbol die aan zijn voeten ligt, staat symbool voor illusie, de baby voor nieuw leven, de slak voor trage vordering naar het oud worden en de rijpere man met een ruiker bloemen voor 'graag de bloemetjes buiten zetten'. (bron : leuven.be)
Informatie toegevoegd door CSM :
30 maart 2011
Sinds 2000 bestaat de Kamerood Sesteg-viering. Deze vindt plaats op dezelfde dag dat de 50 jaar geworden Mannen van het Jaar als "Abraham" worden gevierd. Hun petekinderen (m.a.w de Mannen die 40 jaar worden) krijgen die dag de Kamerood Sesteg-pin opgespeld, waardoor zij hun officieel "toegangsticket" krijgen als Mannen van het Jaar. Tevens wordt hen door hun voorgangers de Kamerood 60-wimpel overhandigd. Gedurende één jaar zijn zij dus de Kamerood Sesteg binnen de Jaartallen van Leuven.
Met de schenking van het beeld "Kamerood Sesteg" aan de stad Leuven, wilden de Mannen van 60 dus ook deze traditie in het leven roepen.
De Mannen van 60 werden in 2010 50 jaar, en dus Abraham, en maakten voor die gelegenheid de Kamerood 60-song. Voortaan zal deze song weerklinken tijdens elke Kamerood Sesteg-viering als blijk van respect en symphatie voor de "nieuwe lichting" Jaartallers, analoog met het Abrahamlied dat even voordien wordt gezongen voor de nieuwe Abrahams.