Albert Giraud

facebook twitter

Toegevoegd op 2 juli 2010 door monlouis

Albert Giraud

Afbeelding toegevoegd door monlouis

monlouis | Albert Giraud | 0 monlouis | Albert Giraud | 0 monlouis | Albert Giraud | 0
Kunstenaar:
Victor Rousseau
Opschrift:
Albert Giraud
(Leuven 1860 - Schaarbeek 1929)
Pseudoniem van Albert Kayenbergh
Dichter, toneelauteur en journalist
Beeldhouwer Victor Rousseau
Inwijding 23 juni 1935
Plaatsbeschrijving:
Leuven - Sint-Donatiuspark
Informatie toegevoegd door monlouis :
2 juli 2010
artikel uit "de volkswil van 16/06/1935 : Stad Leuven Inhuldiging van het Borstbeeld van «Jen Belgischen Dichter en Schrijver Albert Giraud • Heit Stadsbestuur zal cup Zondag 23 Juni 1935, te' 16 UUT, in het Stads- park, bet borstbeeld onthullen van Allbert Giraud, dichter en schrijver, die te .Leuven geboren werd' en alhier ge- studeerd' tieelft. De Hedr Minister van Openbaar Onderwijs, deH. Gouverneur van Bra- bant, iaJlsmdde' afvaardigingen Eufflem met hiun tegenwoordigheid ddzie ont- hulling opluisteren.