Kardinaal Mercier

facebook twitter

Toegevoegd op 31 juli 2010 door makoekis

Kardinaal Mercier

Afbeelding toegevoegd door makoekis

makoekis | Kardinaal Mercier | 0 monlouis | Kardinaal Mercier | 0 monlouis | Kardinaal Mercier | 0 monlouis | Kardinaal Mercier | 0 monlouis | Kardinaal Mercier | 0 monlouis | Kardinaal Mercier | 0
Kunstenaar:
niet gekend
Plaatsbeschrijving:
Leuven - Hoger Instituut voor Wijsbegeerte
Informatie toegevoegd door makoekis :
31 juli 2010
Desiré Félicien François Joseph kardinaal Mercier (Eigenbrakel, 21 november 1851 - Brussel, 23 januari 1926) was een Belgisch aartsbisschop, kardinaal en metropoliet. Hij was de stichter van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte aan de Katholieke Universiteit Leuven. Doordat hij zich hevig verzette tegen de vernederlandsing van het Franstalige onderwijs in Vlaanderen werd Mercier in eigen land als een Vlamingenhater beschouwd. Van hem is ook de uitspraak bekend dat het Nederlands niet verondersteld is een taal te zijn om te doceren in het hoger onderwijs. Mercier liet zich als Franstalige niet onbetuigd in de taalproblematiek en voerde jarenlang een verfransingsbeleid in de Vlaamse Kerk, waarbij hij met name met de Vlaamsgezinde Jezuïeten in conflict kwam. Bij de patriottische Franstalige gemeenschap van België was zijn reputatie ijzersterk. Bron : Wikipedia
Informatie toegevoegd door monlouis :
8 oktober 2011
Ten noordwesten van de doorgang bevindt zich een bronzen standbeeld van Kardinaal Mercier, dat in 1931 op initiatief van het erecomité werd opgericht door Ephrem, ter nagedachtenis van de stichter van het Hoger Instituut. (bron : http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/42513)