Paus Adrianus VI

facebook twitter

Toegevoegd op 1 augustus 2010 door monlouis

Paus Adrianus VI

Afbeelding toegevoegd door monlouis

monlouis | Paus Adrianus VI | 0 monlouis | Paus Adrianus VI | 0 mive | Paus Adrianus VI | 0
Kunstenaar:
niet gekend
Opschrift:
Adrianus VI pontifex maximus
Plaatsbeschrijving:
Leuven - Hogeschoolplein (in het poortgebouw van het Pauscollege)
Informatie toegevoegd door monlouis :
1 augustus 2010
Adrianus VI (ook wel Adriaan VI, Latijn: Hadrianus VI), geboren als Adriaan Floriszoon Boeyens (Utrecht, 2 maart 1459 – Rome, 14 september 1523), was de eerste - en (tot nu toe) enige - uit de Nederlanden afkomstigepaus. Aangezien de Lage Landen destijds deel uitmaakten van het Heilige Roomse Rijk, wordt hij in Duitsland vaak tevens of zelfs hoofdzakelijk als de zevende Duitse paus beschouwd. Adrianus VI werd in de Brandstraat in Utrecht geboren als Adriaan Floriszoon Boeyens. Zijn vader was scheepstimmerman. Hij studeerde eerst te Zwolle. Vanaf 1478 studeerde hij in Leuven theologie. Zijn studie werd betaald door Jan van Marselaer uit Malderen, die gestorven was, maar dit in zijn testament had bepaald. In1489 werd Adriaan hoogleraar en pastoor van het Groot Begijnhof daar. Tegelijkertijd was hij van 1492 tot 1507 pastoor extra locum van Goedereede op Goeree-Overflakkee. Vanaf 1507 was hij een van de leermeesters van Karel V, de kleinzoon van Ferdinand II van Aragon. Hij werd in 1515 naar Spanje gehaald met als opdracht ervoor te zorgen dat Karel erfgenaam zou worden. Daarbij werd hij in 1516 tot bisschop van Tortosa verkozen. Sindsdien leidde hij de regering, samen met kardinaal Francisco Jiménez de Cisneros, en, na diens dood in 1517 en het vertrek van Karel uit Spanje, alleen. Karel werd in 1519 namelijk tot keizer Karel V gekroond. Adriaan Floriszoon was in 1517 tot kardinaal gepromoveerd. Na een lang conclaaf, dat hij zelf overigens niet bijwoonde, werd hij op 9 januari 1522 tot paus verkozen. Hij twijfelde bijna een half jaar of hij die uitverkiezing wel zou aanvaarden, maar werd op 31 augustus van datzelfde jaar in Rome toch gekroond. Als zijn voornaamste taken zag hij het tegenhouden van de Reformatie, de hervorming van de Kerk en vereniging van de christelijke machten tegen de aanvallen van deTurken in Hongarije en op het Griekse eiland Rhodos. Als paus betrachtte hij in Rome de uiterste soberheid, waardoor hij zeer gehaat werd. Door zijn weifelende houding in die complexe tijd en zijn aarzeling om kordate beslissingen te nemen, kreeg hij de bijnaam videbimus, wat zoveel betekent als 'we zullen wel zien...'. Tussen de grote wereldlijke vorsten van zijn tijd trachtte hij, ondanks de aandrang van zijn vriend Karel V, een neutrale houding aan te nemen, maar kon dit niet volhouden. Tenslotte schreef hij koning Frans I van Frankrijkop 15 april 1523 een wapenstilstand met Karel V voor, onder bedreiging van excommunicatie en interdict. Dit leidde tot een volledige breuk met Frankrijk. Adrianus sloot zich daarom op 3 augustus 1523 geheel aan bij Karel V en de anti-Franse liga in de Italiaanse Oorlog van 1521 - 1526. Tijdens zijn pontificaat namen deScandinavische landen het lutheranisme aan. Bovendien probeerde hij tevergeefs zijn landgenoot Erasmus te bewegen tot een duidelijke uitspraak ten aanzien van de Reformatie. Adrianus VI haalde de schilder Jan van Scorel naar Rome als conservator van de pauselijke verzamelingen; deze schilderde ook twee portretten van hem. Hij is niet lang paus geweest: op 5 augustus 1523 werd hij ernstig ziek, en hij overleed al op 14 september van datzelfde jaar, na een pontificaat van slechts 1 jaar en 2 weken. (bron : wikipedia)
Informatie toegevoegd door mive :
3 september 2010
Gesigneerd rechts bezijden: Geo Verbanck http://www.standbeelden.be/kunstenaars/geoverbanck