Mercurius

facebook twitter

Toegevoegd op 1 augustus 2010 door makoekis

Mercurius

Afbeelding toegevoegd door makoekis

makoekis | Mercurius | 0 makoekis | Mercurius | 0
Kunstenaar:
niet gekend
Plaatsbeschrijving:
Leuven - Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen
Informatie toegevoegd door makoekis :
1 augustus 2010
Beeld: Dany Tulckens
Ingehuldigd in 1996

Mercurius is een figuur uit de Romeinse mythologie. Hij was de god van de handel, reizigers en winst. Reeds zijn naam duidt hem als zodanig aan, daar zijn naam waarschijnlijk is afgeleid van het Latijnse merx of mercator, wat "koopman" betekent. Oorspronkelijk was hij alleen een god van de graanhandel. Bij de inwijding van zijn tempel werd er een collegium, een gilde van Mercuriales opgericht, wiens plicht het was de woekerwinsten, die de Patriciërs bij de verkoop van het koren trachtten te behalen, te keer te gaan en een meer geregelde verbinding met de Griekse graanmarkten tot stand te brengen. Later werd hij evenwel een god van de handel in het algemeen, niet het minst van de kleinhandel Door het handelsverkeer heeft zich de dienst van Mercurius ook over de noordelijke gewesten verspreid, waar een groot aantal kleine bronzen beelden van de god gevonden zijn, herkenbaar aan hun met slangen omwonden staf en hun geldbuidel. Mercurius wordt afgebeeld met symbolen die snelheid aangeven: gevleugelde sandalen (talaria), een gevleugelde helm (petasus) en een met slangen omkronkelde gevleugelde staf (caduceus). Bron: Wikipedia