Monument van de Tiense slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog

facebook twitter

Toegevoegd op 14 juli 2010 door mive

Monument van de Tiense slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog

Afbeelding toegevoegd door mive

mive | Monument van de Tiense slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog | 0 mive | Monument van de Tiense slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog | 0 mive | Monument van de Tiense slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog | 0 mive | Monument van de Tiense slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog | 0 mive | Monument van de Tiense slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog | 0 mive | Monument van de Tiense slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog | 0 mive | Monument van de Tiense slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog | 0 mive | Monument van de Tiense slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog | 0 mive | Monument van de Tiense slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog | 0 mive | Monument van de Tiense slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog | 0 mive | Monument van de Tiense slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog | 0 mive | Monument van de Tiense slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog | 0 mive | Monument van de Tiense slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog | 0 mive | Monument van de Tiense slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog | 0 mive | Monument van de Tiense slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog | 0
Kunstenaar:
Egide Rombaux
Opschrift:
Op de zijkanten in het onderste gedeelte van de sokkel in het Nederlands en het Frans :
AAN ONZE DAPPEREN VOOR HET VADERLAND GESTORVEN 1914-1918 - A NOS BRAVES MORTS POUR LA PATRIE 1914-1918

Op de kubus vooraan: in een medaillon Albert I
Aan de achterzijde: de namen van de Tiense slachtoffers.

Op elke lob van de vierlobbige zuil :
IJzer, Luik, Houtem, Halen

Plaatsbeschrijving:
Tienen - Kalkmarkt
Informatie toegevoegd door mive :
14 juli 2010
Auteur beeld
Egide ROMBAUX uit Brussel, studeerde aan de Brusselse academie voor Schone Kunsten en werkte samen met Jef Lambeaux, die grote invloed op hem uitoefende. In de periode dat hij dit beeld ontwierp was hij leraar aan het Hoger Instituut voor Schone Kunsten te Antwerpen. Verwierf vooral bekendheid door zijn vrouwelijke naakten in marmer en brons.
Auteur sokkel: ontwerp Leon GOVAERTS - uitvoering aannemer Geerts
Datum inhuldiging: 27 mei 1923, werd ingehuldigd door de toenmalige kroonprins Leopold, de latere koning Leopold III.  
Initiatiefnemer: Stad Tienen, aangeboden aan de ouders van de gesneuvelden, de invaliden, de oud-strijders en de weggevoerden
Beschrijving
Het beeld zelf werd uitgevoerd in verguld brons en stelt de godin Niké (Victoire) voor met lauwerenkrans. Het is een vrouwenfiguur met vleugels die beknot zijn (symbolische voorstelling waardoor de overwinning verhinderd wordt om weg te vliegen). Zij staat op een wereldbol die ondersteund wordt door wolken en zonnestalen De sokkel is een vierlobbige zuil met op elke lob de vermelding van een aantal grote slagvelden: IJzer (begon op 18 oktober), Luik (4 augustus), Houtem (18 augustus) en Halen (12 augustus). Op het onderste gedeelte van de sokkel staat aan de voorzijde in Nederlands en Frans het opschrift: AAN ONZE DAPPEREN VOOR HET VADERLAND GESTORVEN 1914-1918. In een medaillon bevindt zich het portret van koning Albert I, de grote held uit de Eerste Wereldoorlog. Aan de andere zijden van de kubus bevinden zich de namen van de Tiense slachtoffers. Het beeld is een symbolische ode aan de overwinning van de geallieerden op het Duitse leger en brengt tevens hulde aan alle Tienenaars (zowel militairen als burgers) die tijdens dit conflict om het leven kwamen. Dit is een van de vele typische herdenkingsmonumenten die gedurende de periode van 1920 tot 1935 in vrijwel alle steden tot stand kwamen.

Historische achtergrond
De inhuldiging van dit monument werd opgeluisterd door de aanwezigheid van één van de hoogste personaliteiten van het land: kroonprins Leopold. De prins arriveerde met de koninklijke trien in het station van Tienen en werd van daaruit naar het gedenkteken gevoerd. De inhuldiging vond plaats in de aloude patriottistische traditie met optochten van de schoolgaande jeugd, de vaderlandse verenigingen en cantates.  

L. Vrancken – stadsarchief Tienen