H. Hart

facebook twitter

Toegevoegd op 14 juli 2010 door mive

H. Hart

Afbeelding toegevoegd door mive

mive | H. Hart | 0 mive | H. Hart | 0 mive | H. Hart | 0
Kunstenaar:
niet gekend
Plaatsbeschrijving:
Tienen - Kliniekstraat - op de gevel boven oude ingang van de Kliniek van het H. Hart
Informatie toegevoegd door mive :
14 juli 2010
Tienen, veertiende eeuw. Ruim zeshonderd jaar geleden doen de grauwzusters hun intrede in de stad. Zij vestigen zich in de Grauwzusterstraat, nu Akademiestraat genoemd. Van daaruit verzorgen ze de zieken van huis tot huis. In 1635 brandt hun klooster, het Augustinusklooster, af. De zusters blijven niet bij de pakken zitten en de wederopbouw begint. Het klooster en de nieuwe kerk worden ingewijd in 1679, onder het bestuur van Zuster Beatrice Hubens toenmalige overste.
117 jaar later, in 1796, wordt de zusterorde der Augustinessen opgeheven. Het klooster wordt in 1798 gesloten en verkocht. De Grauwzusters verhuizen naar het klooster van Kabbeek. Dit zogenaamde "Hof van Kabbeek" hoorde in 1368 toe aan Frank van Halle en in 1414 was het in het bezit van Jan van Raetshoven en zijn vrouw Jeanne van Merhout. Zij schonken het goed weg om er een klooster of, zoals in de akte staat, een "Geestelijk Zusterklooster" te stichten. Het kerkje en de aanpalende gebouwen van het klooster werden tussen 1665 en 1885 opgebouwd. De oude ingangspoort dagtekent van 1660.
31 november 1794. De Franse Revolutie. Het klooster wordt opgeëist en tot militair hospitaal verbouwd. Op 20 maart 1802 wordt het gebouw verkocht, maar deze keer dan wel als nationaal goed, aan Jozef Lodewijk Coenen, uit Oplinter. 23 jaar later, in 1817, wordt het dan uiteindelijk eigendom van de Grauwzusters.

Op 12 februari 1924, sluiten de grauwzusters en de dokters Smeesters, Van Lindt, Jozef en Antoine Geens een contract af waardoor de oprichting van een modern particulier ziekenhuis een feit wordt.
Het heet "L'institut Médical et Chirurgien du Sacré Coeur de Jésu Christ".


Op 1 juli 1924 wordt de eerste steen gelegd. Het klooster wordt vergroot voor ziekenkamers en operatiezalen. Er zijn 25 ziekenhuisbedden. De ingang van de kliniek wordt in 1928 aangelegd. En de afdeling radiologie komt tot stand. Al spoedig blijkt de ruimte te klein en daarom legt men in 1932 kelders aan onder de reeds bestaande gebouwen. Sindsdien volgt een periode van nog meer uitbreidingen. Zo verhoogt in 1938 het aantal ziekenhuisbedden met 24 kraambedden.
In 1962 beginnen de verbouwingen en de uitbreidingen van de instelling tot 107 bedden, verdeeld over 3 afdelingen; heelkunde, kraamafdeling en inwendige ziekten. 1966 alweer een uitbreidingsjaar voor onze instelling: er komt een ziekenhuisapotheek en een ziekenhuislaboratorium. Ook komt er een nieuwe ingang via de kliniekstraat. Ondertussen is het bestuur van de uitbating van het ziekenhuis overgenomen door een v.z.w. onder de naam "Algemeen Ziekenhuis Heilig Hart".

1975. Het ziekenhuis neemt contact op met het studiebureau Stabo in verband met alweer een uitbreiding, de bouw van een nieuwe vleugel. Deze werken starten in 1977. Het ziekenhuis zal daarna 183 bedden hebben, verdeeld over zes afdelingen. De radiologie wordt helemaal vernieuwd, er komt een moderne keuken met cafetaria, een modern laboratorium en een spoedgevallendienst.
Ondertussen is ook het personeelsbestand flink uitgegroeid. Maar ook nu blijven we niet stil zitten.

In 1981 ontstaan de plannen om de gebouwen te renoveren. In het gebouw tussen het klooster en het ziekenhuis komen een helemaal vernieuwde ziekenhuisapotheek, een vernieuwde kraamafdeling, een afdeling intensieve zorgen en kantoren voor de administratie. Deze vleugel wordt in 1982 ingewijd.
1987 wordt gekenmerkt door de aankoop van de gebouwen van de belastingen in de Oude Leuvensestraat. Daarin vinden een ééndagsverblijf en een dienst voor raadplegingen hun onderkomen. Deze afdeling kreeg de benaming Medisch Centrum Tienen.
De spoedgevallen worden uitgebreid en voor de dienst radiologie, nu medische beeldvorming, koopt het ziekenhuis een CT.
Eén jaar later, in 1988, breiden de diensten uit naar Aarschot. De vzw had inmiddels het vroegere hemdenfabriek "Tadera" aangekocht en gerenoveerd tot een dagziekenhuis; het medisch Centrum Aarschot.
In Tienen beginnen we eind 1993 aan de renovatie van het inmiddels verouderde gebouw uit 1962.
1996. Een nieuwe afdeling in het Medisch Centrum ontstaat ‘de nucleaire dienst’.
De eerste steen van het ‘Hagelands Centrum’ wordt begin 1997 gelegd. Deels wordt dit een medisch centrum en deels krijgt de administratie hier haar huisvesting.
1 januari 1998 : het OCMW ziekenhuis met name het Stedelijk en Genees -en Heelkundig Instituut SGHI wordt volledig overgenomen en onder de bestaande structuur van het AZ. H. Hart geïntegreerd.
15 september 1998: SP dienst met 27 bedden wordt erkend
september 2000: opstart MUG-interventie
juli 2000: uitbouw van dienst telemetrie
april 2001: de parking breidt uit met 96 standplaatsen
mei 2001: vergroting van de spoedgevallen
1 april 2002: het logistiek centrum en sterilisatie unit wordt in gebruik genomen
1juli 2002: de erkenningen voor alle campussen worden verlengd voor 5 jaar (ook CT's)

http://www.hhart-tienen.be/geschiedenis.html