Monument ter herdenking van de 75ste verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid of 'De groene'

facebook twitter

Toegevoegd op 14 juli 2010 door mive

Monument ter herdenking van de 75ste verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid of 'De groene'

Afbeelding toegevoegd door mive

mive | Monument ter herdenking van de 75ste verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid of 'De groene' | 0 mive | Monument ter herdenking van de 75ste verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid of 'De groene' | 0 mive | Monument ter herdenking van de 75ste verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid of 'De groene' | 0 mive | Monument ter herdenking van de 75ste verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid of 'De groene' | 0 mive | Monument ter herdenking van de 75ste verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid of 'De groene' | 0 mive | Monument ter herdenking van de 75ste verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid of 'De groene' | 0 mive | Monument ter herdenking van de 75ste verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid of 'De groene' | 0 mive | Monument ter herdenking van de 75ste verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid of 'De groene' | 0 mive | Monument ter herdenking van de 75ste verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid of 'De groene' | 0 mive | Monument ter herdenking van de 75ste verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid of 'De groene' | 0 mive | Monument ter herdenking van de 75ste verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid of 'De groene' | 0 mive | Monument ter herdenking van de 75ste verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid of 'De groene' | 0 mive | Monument ter herdenking van de 75ste verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid of 'De groene' | 0
Kunstenaar:
Jef Lambeaux
Opschrift:
Op het MONUMENT

vooraan: 1830-1905
links: La ville de Tirlemont à ses enfants défenseurs de la patrie. Hommage de reconaissance. - De stad Thienen aan hare zonen verdedigers van het vaderland. Hulde van dankbaarheid.
rechts: Erigé par la ville sur l'initiative de la fédération Tirlemontoise des sociét2s des anciens militaires avec le concours de l' état, de la province, de dons particuliers et collectes publiques. 6 aôut 1905. - Opgericht door de stad in opdracht van den Thienschen Bond der Maatschappij van oud-soldaten met de geldelijken steun van staat en provincie, bijzondere giften en openbare inzamelingen. 6 augustus 1905.
achteraan: Tombés au champ d'honneur
Gesneuveld op het eereveld
Lebruin P. - Poffé J.
Reynaerts J. - Sterkendries H.
Struyven C. - Vannot L.

Decorés de la croix de fer
pour actions d'éclat
Vereerd met het ijzeren kruis
voor heldendaden
Baeken J. - de Luesemans R.
De Waelhens P. - Dewaelheyns F.
Lossu H. - Loyaerts L.
Michotte Ch. - Pardon T.
Pariens E. - Rosiers J.
Trappeniers A. - Van Acht G.
Van Autgaerden F. - Vandermeeren J.
Vrysens Ch

Op het BEELD
onderaan rechts: Jef LAMBEAUX
links onderaan: FONDERIE NAT. DES BRONZES
Plaatsbeschrijving:
Tienen - Grote Markt - voor de legendarische 'boomkes', een plantsoen van wilde kastanjes
Informatie toegevoegd door mive :
14 juli 2010
Voor de legendarische 'boomkes', een plantsoen van wilde kastanjes, staat het bronzen standbeeld van de hand van de beroemde Antwerpse beeldhouwer Jef Lambeaux. Het werd onthuld op zondag 6 augustus 1905, ter herdenking van de 75ste verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid. 

Door de patina van het brons is dit monument groen geworden, zodat de volksmond spreekt van 'De groene' of 'Groene Jef'. Met opgeheven arm de sabel zwaaiend en steunend op het geweer, moet hij op pathetische wijze de strijdvaardigheid van de Tienenaars uitbeelden. De beeldhouwer Jef Lambeaux, ook auteur van de Brabofontein op de Antwerpse Grote Markt, heeft het idee op een romantisch-realistische manier proberen uit te drukken.

De sokkel is versierd met hoekpilaren, horizontale banden en voluten in witte natuursteen.
Op de sokkel zijn vier plakkaten in witte naturusteen aangebracht (zie hierboven bij opschrift).
Tussen de jaartallen 1830 en 1905 staat een schild geflankeerd door rammen die een standaard vasthouden.
Onderaan de sokkel bevindt zich een bronzen leeuw als verdediger van onze rechten. Tussen de poten van de leeuw ligt de vlag die hij met verbetenheid verdedigt.

De stad Tienen nam actief en roemrijk deel aan de omwenteling van 1830. Hierbij werden de vrijwilligers met roem overladen. Zij vervoegden de strijders tijdens de septemberdagen in het park van Brussel en namen ook deel aan de aanval door Mellinet op de Walembrug over de Nethe op 21 oktober.

Bron: www.tienen be en Caroline Limbos, Kleine monumenten in Vlaams-Brabant, Heemkunde Vlaanderen