Li mêsse pîr' heu

facebook twitter

Toegevoegd op 1 november 2010 door cloetensbrecht

Li mêsse pîr' heu

Afbeelding toegevoegd door cloetensbrecht

cloetensbrecht | Li mêsse pîr' heu | 0 cloetensbrecht | Li mêsse pîr' heu | 0
Kunstenaar:
niet gekend
Opschrift:
Li mêsse pîr' heu
Plaatsbeschrijving:
Lincent - Route de Huy