mensenrechtenmonument

facebook twitter

Toegevoegd op 20 februari 2010 door monlouis

mensenrechtenmonument

Afbeelding toegevoegd door monlouis

monlouis | mensenrechtenmonument | 0 monlouis | mensenrechtenmonument | 0 monlouis | mensenrechtenmonument | 0
Kunstenaar:
niet gekend
Opschrift:
Parijs, 17 oktober 1987
Verdedigers van de rechten van de mens en van de burgerlijke vrijheden zijn toen uit alle landen samengekomen. Zij hebben hulde gebracht aan de slachtoffers van honger, onwetendheid en geweld. Zij hebben hun overtuiging uitgesproken dat uiterste armoede geen noodlot is. Zij hebben zich solidair verklaard met allen die, waar ook ter wereld, een gevecht leveren om uiterste armoede te beëindigen. "Waar mensen gedoemd zijn in armoede te leven worden de rechten van de mens geschonden. Zich verenigen om die rechten te doen eerbiedigen is een heilige plicht" père Joseph Wresinski.
Brussel, 29 mei 20023. Burgers uit heel Europa hebben de wil uitgedrukt om zich hier samen voor in te zetten.
Plaatsbeschrijving:
Brussel - voetgangersplateau boven luxemburgstation tussen belliardstraat en waversesteenweg
Informatie toegevoegd door monlouis :
20 februari 2010
Op 17 oktober 1987 zijn verdedigers van de mensenrechten, allen gemarkeerd en gescandaliseerd door de armoede, uit alle landen bijeengekomen te Parijs, na een oproep van Pater Joseph Wresinski. Joseph Wresinski (Angers, 12 februari 1917 - Parijs, 14 februari 1988) was een Franse priester en oprichter van de beweging ATD Vierde Wereld. Vandaag de dag heeft die beweging vertakkingen in 26 landen in Azië, Europa, Afrika, en Amerika.

Joseph werd geboren in een arme wijk van Angers in Frankrijk. Zijn ouders waren immigranten. Hij vocht zijn hele leven tegen armoede en uitsluiting samen met de allerarmsten. In 1957 richtte hij de Beweging ATD Vierde Wereld op in een woonbarakkenkamp voor dakloze gezinnen in de Parijse agglomeratie. Wresinski startte met de kampbewoners een bibliotheek, een peutertuin en een kindertrefpunt, hij zocht tegelijkertijd ook hulp van buitenaf. Hij was de auteur van het rapport Grande pauvreté et précacité économique et sociale (Grote armoede en gemis aan basis economische en sociale zekerheid) voor de Franse Economische en Sociale raad. Dit rapport baande de weg voor het uitgebreide werk van de Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties, De Europese Unie en de Raad van Europa. Het was ook de aanzet voor de wet tegen sociale uitsluiting in Frankrijk (juli 1998).

Wresinski lanceerde de internationale dag voor de uitroeiing van armoede, die jaarlijks op 17 oktober plaatsvindt. Later werd deze dag erkend door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

(bron : wikipedia)
Informatie toegevoegd door mive :
3 juli 2010
Bij het Europees parlement

Info over historiek gedenksteen en Werelddag verzet tegen armoede op
http://www.17oktober.be/historiek.html