Alexandre Gendebien

facebook twitter

Toegevoegd op 19 februari 2010 door monlouis

Alexandre Gendebien

Afbeelding toegevoegd door monlouis

monlouis | Alexandre Gendebien | 0 monlouis | Alexandre Gendebien | 0 monlouis | Alexandre Gendebien | 0 monlouis | Alexandre Gendebien | 0
Opschrift:
Aan Alexandre Gendebien, opgericht 26 september 1874 door nationale inschrijving
Plaatsbeschrijving:
Brussel - Frère-Orbansquare
Informatie toegevoegd door monlouis :
19 februari 2010
Alexandre Joseph Célestin Gendebien (Bergen, 4 mei 1789 - Brussel, 6 december 1869) was een advocaat in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en in het latere België, waar hij ook minister van Justitie was. Gendebien staat voor sommigen geboekstaafd in de Belgische geschiedenis als de "Vader des Vaderlands". Hij was een van de felste tegenstanders van koning Willem I. Alexandre Gendebien, zelfverklaarde democraat en republikein zag de Zuidelijke Nederlanden liefst een deel van Frankrijk worden. De Bergense advocaat Gendebien speelde een belangrijke rol bij de geheimgehouden voorbereiding van de Belgische Revolutie van 1830. Vaderlandslievende jongelui kwamen in augustus 1830 in de Brusselse Muntschouwburg in de ban van een gloedvolle aria "L'amour sacré pour la patrie" uit de opera De stomme van Portici. Daaruit ontstonden er door ingehuurde knokploegen veroorzaakte straatincidenten die het door Gendebien afgesproken signaal waren voor georganiseerd verzet tegen de Nederlandse gezagdragers. Koning Willem I trachtte de revolutie te breken door een klein fortuin in te zetten om de Belgische officieren, ambtenaren en politici om te kopen. Het staand Nederlandse leger kon de straatincidenten van 25 augustus echter niet doen luwen. Dan zette de Brusselse burgerij een eigen privé-militie op. De revolutionairen infiltreerden echter in deze Burgerwacht en kregen zo de gewapende macht in handen. De wachters herstelden de rust, haalden de koninklijke oranjevlaggen uit het straatbeeld en vervingen deze door het zwart-geel-rood, de kleuren van het vroegereHertogdom Brabant. Na de start van de revolutie, onder de bewuste regie van Gendebien en Van de Weyer, kwamen beiden daadwerkelijk in actie. In de nacht van 24 op 25 augustus kwam Gendebien vanuit Frankrijk met een groep medestanders naar Brussel en werd hij lid van het veiligheidscomité dat zich later op 26 september aandiende als het Voorlopig Bewind.

(bron : wikipedia)