Gilles-Lambert Godecharle

facebook twitter

Toegevoegd op 8 oktober 2011 door monlouis

Gilles-Lambert Godecharle

Afbeelding toegevoegd door monlouis

monlouis | Gilles-Lambert Godecharle | 0 monlouis | Gilles-Lambert Godecharle | 0 monlouis | Gilles-Lambert Godecharle | 0 monlouis | Gilles-Lambert Godecharle | 0 monlouis | Gilles-Lambert Godecharle | 0 monlouis | Gilles-Lambert Godecharle | 0 monlouis | Gilles-Lambert Godecharle | 0
Kunstenaar:
Thomas Vinçotte
Opschrift:
à la mémoire de Godecharle statuaire
Plaatsbeschrijving:
Brussel - Warandepark
Informatie toegevoegd door monlouis :
8 oktober 2011
Gedenkteken 1882 ter ere van beeldhouwer Godecharle door (Thomas Vinçotte (1850-1925), het medaillon waarop het portret van Godecharle is gevat in het voetstuk dat een vrouwelijk genius draagt dat op het punt staat een van Godecharles voornaamste werken te onthullen : het fronton van het Paleis der Natie, dat op de sokkel schetsmatig wordt opgeroepen.  Gilles-Lambert Godecharle (Brussel, 2 december 1750 - Brussel, 24 februari 1835) was een Belgische beeldhouwer. Hij behoorde tot een familie van componisten, zangers en instrumentalisten en was een eminent vertegenwoordiger van de École de sculpture bruxelloise. Zijn werk getuigt van perfect classicisme maar is ook voorzien van leven, gratie en beweging. Hij vormde zich eerst te Brussel bij de beeldhouwer J. Dansaert van de Corporation des Quatre Couronnés. Hij vervolmaakte zich in Nijvel bij Laurent Delvaux, vervolgens in Parijs waar de Vlaamse artiesten nog, zoals in de vorige eeuw, een klein bruisend wereldje vormden; bij Jean-Pierre-Antoine Tassaert, leerling van de grote René-Michel Slodtz, dan aan de Académie bij Jean-Baptiste Pigalle. Hij won de belangstelling van Karel van Lotharingen, landvoogd der Oostenrijkse Nederlanden, en dankzij diens bescherming kan hij zich vrij en onbezorgd te Parijs en daarna te Rome installeren, tussen de "maestri" van het Capitool. Koning Frederik II roept hem naar Potsdam waar hij het park met talrijke beelden verfraait. Na een bezoek aan Londen keert hij in zijn eigen land terug. Hij wordt er leraar, vervolgens directeur aan de Brusselse Academie en creëert onder andere het fronton en de reeks “Maanden”, allegorische bas-reliëfs van het Kasteel van Laken en het fronton van het Paleis der Natie, met als thema “De Rechtvaardigheid beloont de Deugdzaamheid”. Creëert beelden voor het park van Brussel. Zoals vele artiesten van die periode, werd hij lid van de Brusselse Vrijmetselarij. Zo kon hij zich aan het werk zetten en een veelvuldig werk voortbrengen, dat aan zijn familie een aanzienlijk fortuin opbracht. Zijn zoon Napoleon Godecharle liet aan de stad Brussel een belangrijk deel van dit fortuin na om een prijs ten voordele van jonge kunstschilders te creëren, die later ook andere artiesten te baat kwam, zoals architecten.
(bron : wikipedia)