de muzen

facebook twitter

Toegevoegd op 15 oktober 2011 door monlouis

de muzen

Afbeelding toegevoegd door monlouis

monlouis | de muzen | 0 monlouis | de muzen | 0 monlouis | de muzen | 0 monlouis | de muzen | 0 monlouis | de muzen | 0 monlouis | de muzen | 0 monlouis | de muzen | 0 monlouis | de muzen | 0 monlouis | de muzen | 0 monlouis | de muzen | 0 monlouis | de muzen | 0 monlouis | de muzen | 0 monlouis | de muzen | 0 monlouis | de muzen | 0 monlouis | de muzen | 0 monlouis | de muzen | 0 monlouis | de muzen | 0
Kunstenaar:
René Julien
Plaatsbeschrijving:
Brussel - Wetstraat (aan het Karel de Grote-gebouw)
Informatie toegevoegd door monlouis :
15 oktober 2011
De negen muzen (Grieks: Μοῦσαι), ook wel Parnassides genoemd naar hun woonplaats op de Parnassus, waren de Griekse godinnen van de kunsten en wetenschap. Een tempel ter ere van de muzen was in het Grieks: Mouseion.
De muzen waren begeleidsters van Apollo. Ze vertoefden het liefst op bergen. Ze bewoonden de Olympus aan de kant van Piëria. Ze verblijven ook op de met gras begroeide vlakten van deHelikon, bij hun bron Hippocrene, en op de Parnassus, bij de Kastalia-bron. Aan de voet van de Helikon wedijverden de Pieriden, de dochters van de Macedonische koning Piërus, met de muzen, tot ze door hen in eksters werden veranderd. De Romeinen identificeerden de muzen later met Italiaanse bronnimfen, de Camenae. (Pseudo-)Apollodorus noemt Mnemosyne ('geheugen') de moeder van de drie muzen, die aanvankelijk voorkwamen als triade. Namen voor de drievoudige muzen waren Melete ('meditatie'), Mneme ('herinnering') en Aeode ('lied'). Volgens Hesiodus waren zij de dochters van Moeder Aarde en de Lucht. De negenvoudige muze met haar functies kwam voor het eerst voor bij Hesiodus. De negen muzen zijn: Erato (De muze van de hymne, het lied en de lyriek) Euterpe (De muze van het fluitspel) Kalliope (De muze van het heroïsch epos, de filosofie en de retorica) Clio (De muze van de geschiedschrijving) Melpomene (De muze van de tragedie) Polyhymnia (De muze van de retoriek en de gewijde liederen) Terpsichore (De muze van de dans en de lyrische poëzie) Thaleia (De muze van de komedie) Urania (De muze van de sterrenkunde) (bron : wikipedia)