De Langeman

facebook twitter

Toegevoegd op 15 maart 2011 door Dirk-Everts

De Langeman

Afbeelding toegevoegd door Dirk-Everts

Dirk-Everts | De Langeman | 0 Dirk-Everts | De Langeman | 0 Dirk-Everts | De Langeman | 0 Dirk-Everts | De Langeman | 0 Dirk-Everts | De Langeman | 0
Kunstenaar:
Robert Vandereycken
Plaatsbeschrijving:
Hasselt - Voor het pleintje van de Virga-Jessebasiliek, Kapelstraat
Informatie toegevoegd door mive :
16 maart 2011
Dit bronzen beeld, ontworpen door Robert Vandereycken in opdracht van het Koninklijk Leesgezelschap, is een hulde aan de nog steeds bestaande Hasseltse reus. Door de persoonlijke interpretatie van de kunstenaar wijkt dit beeld af van de grotere originele figuur. Het beeld werd onthuld op 7 september 1982. De Langeman is sterk verweven met de folklore van Hasselt en is eigendom van de rederijkerskamer De Roode Roos. De reuzen bekleden reeds sinds de 14de eeuw een bijzondere plaats in het volksleven. De reuzenstoet zou een voortzetting zijn van een Keltische plechtigheid. De oudste reuzen, waaronder de Hasseltse Langeman, leefden altijd alleen en waren gedoemd tot het ouwe jonkmansleven. In het begin verlieten zij nooit hun woning. Uitzonderingen warende kerkelijke feesten, de processies en ommegangen. Later vertoonden ze zich ook in het openbaar als de vorst de gemeente met een bezoek vereerde. De Langeman zag het daglicht voor het jaar 1500 en bracht zijn jeugd door bij de gezellen van het smedenambacht. In 1515 werd hij lid van de rederijkerskamer De Roode Roos. Intussen was het al zo dat hij verschillende namen droeg waaronder Goliath, Goliam, Faradon. Vanaf 1810 werd er Don Christophe aan toegevoegd. Deze naam verwijst naar Sint-Christophorus, patroon van de schuttersgilden, waartoe eertijds ook de rederijkers behoorden. Reeds in de vroege eeuwen verscheen de Langeman in processies. Hij nam deel aan de Blijde Inkomsten van de vorsten en aan de uitdeling van erwtensoep met spek, ter gelegenheid van de Zevenjaarlijkse Virga-Jessefeesten. Dit gebruik hebben we te danken aan Hendrik Dries, een handelaar uit Zonhoven, die daarvoor in 1508 een legaat aan de Onze-Lieve-Vrouwkerk, nu de Virga-Jessebasiliek, schonk. De Langeman, de reus uit 1810, wordt bewaard in Het Stadsmus. In 2010 - tijdens de volgende Virga-Jessefeesten - komt de Langeman weer naar buiten en die uitstap valt samen met zijn 200ste verjaardag. Hij is dus met voorsprong de oudste nog "levende" Hasselaar. Nog meer info over de reus en zijn geschiedenis op http://www.hasel.be/nl/content/4770/de-langeman-uit-kunst-in-de-kijker-57.html