Boerenkrijg

facebook twitter

Toegevoegd op 23 februari 2010 door cloetensbrecht

Boerenkrijg

Afbeelding toegevoegd door cloetensbrecht

cloetensbrecht | Boerenkrijg | 0 cloetensbrecht | Boerenkrijg | 0 cloetensbrecht | Boerenkrijg | 0 cloetensbrecht | Boerenkrijg | 0
Kunstenaars:
P Baggen, F Devriendt
Opschrift:
Aan de strijders en martelaars van den boerenkrijg
1798

Tot Vaderlandsch aandenken opgericht en ingehuldigd 28 oocst 1898

Voor God en Vaderland


Op de uiteinden van deze vlakte stonden jonge boeren met het geweer in de hand en met het hoofd onder het lover verborgen om te zien of er geen gevaar naderde. [Hendrik Conscience]
Plaatsbeschrijving:
Hasselt - Leopoldplein
Informatie toegevoegd door cloetensbrecht :
23 februari 2010
Honderd jaar na de Boerenkrijg werd op 5 december 1898 bij de Luikerpoort het monument van de Boerenkrijg opgericht. In 1996 werd het beeld verplaatst naar het Leopoldplein. Sinds de inval van de Franse legers en de inlijving bij de republiek was er scherp verzet gerezen tegen de opeisingen en plunderingen, de verzwaring van de lasten en vooral de antikerkelijke politiek. Een deel van de bevolking greep naar de wapens toen de dienstplicht werd ingevoerd, waardoor de jeugd opgeroepen werd om als 'conscrits' het vaderland te gaan verdedigen. Het was een uitzichtloze strijd waarin slechtbewapende en onervaren mannen het opnamen tegen een goed georganiseerde legermacht. De slag die in Hasselt plaatsvond tussen de boeren en de sansculotten op 5 december 1798 kostte meer dan 300 Vlaamse boeren het leven, in hun strijd voor 'outer en heerd'. Het kapelletje van Hilst (Oude Truierbaan in Runkst-Hasselt) herdenkt eveneens de boerenkrijg en dateert van omstreeks 1850.

Bron: uitinvlaanderen.be


Het standbeeld van de Boerenkrijg, dat thans in het midden van het Leopoldplein prijkt, maar oorspronkelijk aan de Luikerpoort stond, van waar het in 1968 naar de huidige plaats werd overgebracht, werd tijdens grote feestelijkheden in de zomer van 1898 ingehuldigd. In dat jaar werd in Vlaanderen het eeuwfeest van de Boerenkrijg herdacht. Maandenlang op 50 plaatsen rond talrijke gedenktekens, kwamen honderdduizenden bijeen om de Boerenkrijg van 1798 te herdenken. Als apotheose werd op 28 augustus 1898 te Hasselt een nationale plechtigheid georganiseerd met een optocht waaraan 339 verenigingen deelnamen, de onthulling van het standbeeld, de uitvoering van een feestcantate, en straatversieringen. Het standbeeld is het werk van de beeldhouwers De Vriendt en Baggen uit Borgerhout. Boven op de zuil prijkt de reuzenfiguur van een boer die alarm blaast op een ossehoorn en het vaandel van geloof en vaderland fier verheft. Op de zuil zelf, ongeveer 4 m hoog, is een ontroerend tafereel afgebeeld. Een troepje boeren met enkele vrouwen en kinderen die bidden. Opeens weerklinken geweerschoten en tijdens de onverwachte aanval van de Fransen wordt een boerenkrijger gedood; anderen zijn gekwetst waaronder een vaandrig die door een priester ondersteund wordt en van hem de zegen ontvangt. De andere boeren houden zich kloekmoedig gereed terwijl de vrouwen wenen of de gewonden verzorgen.

Bron: hasel.be