Vrouw

facebook twitter

Toegevoegd op 9 maart 2011 door Dirk-Everts

Vrouw

Afbeelding toegevoegd door Dirk-Everts

Dirk-Everts | Vrouw | 0 Dirk-Everts | Vrouw | 0 Dirk-Everts | Vrouw | 0 Dirk-Everts | Vrouw | 0 Dirk-Everts | Vrouw | 0 Dirk-Everts | Vrouw | 0
Kunstenaar:
niet gekend
Opschrift:
Geschonken door de
Generale Bank
aan de stad Hasselt
n.a.l. van het 25 jarig bestaan
van de zetel Limburg
Plaatsbeschrijving:
Hasselt - Voor bankkantoor BNP-Parisbas Ridder-Portmanstraat
Informatie toegevoegd door Dirk-Everts :
11 maart 2011
De Hasseltse kunstenaar Robert Vandereycken vervaardigde dit bronzen beeldje in opdracht van de Generale Bank, die hiermee het 25-jarig bestaan van de zetel Limburg vierde (1987).
Het beeld, uitgevoerd in de 'verloren-vorm'-techniek, is een geabstraheerde vrouwenfiguur in beweging. Ondanks het statische karakter aan de opbouw is er door het spel van vlakken en en door licht en schaduw een uitgesproken beweging tot stand gekomen. Deze vrouwenfiguur is daardoor een symbool van onze provincie, die ondanks de zachtheid van haar landschap en de ongerepte natuur op weg is naar een economische heropleving. 

Uit: Beelden in Hasselt   Op 11 september 1987 werd het beeldje onthuld door burgemeester Paul Meyers en dhr. H. de Schaetzen, directeur van de Generale Bank   bron: www.hasel.be