Perron

facebook twitter

Toegevoegd op 28 maart 2011 door Dirk-Everts

Perron

Afbeelding toegevoegd door Dirk-Everts

Dirk-Everts | Perron | 0 Dirk-Everts | Perron | 0 Dirk-Everts | Perron | 0 Dirk-Everts | Perron | 0 givema | Perron | 0
Kunstenaar:
niet gekend
Opschrift:
Herinnering
aan het perron
van de XIVe eeuw
Symbool van de
Hasseltse Stedelijke vrijheid

en aan de andere zijde:

Opgericht in 1982
Hasselt
750 jaar stad
Plaatsbeschrijving:
Hasselt - Groenplein voor het stadhuis
Informatie toegevoegd door Dirk-Everts :
28 maart 2011
Het perron op het Groenplein, ook wel in oude teksten 'perroen, piroen' genoemd, was het symbool van de stadsvrijheden en privileges. Doordat men officiële beslissingen afkondigde op het perron kregen deze kracht van wet. Bovendien werd deze plaats ook gebruikt om executies uit te voeren. Mensen werden er onthoofd, geradbraakt of gegeseld. Het oudste perron was dat van Luik.   Het Hasseltse perron bestond vermoedelijk al in het midden van de 14de eeuw. In 1477 werd het oorspronkelijke perron, dat stond op de Grote Markt, meegenomen door de Bourgondische troepen. Daarom richtte men in 1505, deze keer op de Zuivelmarkt, een nieuw perron op.   Toen enkele jaren later Hasselt erin slaagde zijn oude perron opnieuw in handen te krijgen, had de stad in de 16de eeuw er twee. Vanaf dat moment kreeg datgene dat op de Zuivelmarkt stond de functie van schandpaal. Het andere op de Grote Markt was in 1730 dermate vervallen dat men besloot het om te bouwen tot een dubbele openbare pomp. Uiteindelijk werd het omstreeks 1800 afgebroken.   Naar aanleiding van de viering '750 jaar stadsrechten' werd op 30 april 1982 een nieuw monument geplaatst voor de ingang van het stadhuis. Men ontwierp het op basis van de afbeelding van het oude perron, zoals het terug te vinden is op het zegel van de stadsmagistraat van Hasselt.   Het stadswapen en het kruis boven de pijnappel zijn historische elementen die behouden bleven. Ook de ijzeren band, die gebruikt werd om het perron te repareren toen het doormidden gebroken was, werd identiek gekopieerd. Deze band dient nu als louter versieringselement.   bron: www.hasel.be