de ontvoering van Europa

facebook twitter

Toegevoegd op 30 juli 2010 door monlouis

de ontvoering van Europa

Afbeelding toegevoegd door monlouis

monlouis | de ontvoering van Europa | 0 monlouis | de ontvoering van Europa | 0 monlouis | de ontvoering van Europa | 0 monlouis | de ontvoering van Europa | 0 monlouis | de ontvoering van Europa | 0 makoekis | de ontvoering van Europa | 0 makoekis | de ontvoering van Europa | 0 makoekis | de ontvoering van Europa | 0 ChloeVDH | de ontvoering van Europa | 0 ChloeVDH | de ontvoering van Europa | 0
Kunstenaar:
Rik Poot
Opschrift:
De ontvoering van Europa
2004
Rik Poot
Vlaams-Brabantse kunstenaar
Vilvoorde 20 maart 1924 - Jette 15 december 2006
Provincie Vlaams)-Brabant- Stad Leuven - KBC bank en verzekering
Plaatsbeschrijving:
Leuven - Provincieplein
Informatie toegevoegd door monlouis :
30 juli 2010
Vandaag op 20 maart 2008 werd het kunstwerk “De ontvoering van Europa” ingehuldigd op het Provincieplein. Het beeld stelt de  god Zeus voor, vermomd als stier die Europa, de dochter van het Fenicische koningspaar Agenor en Telephessa ontvoert. Dit is een beroemde scène uit de Griekse mythologie. (bron : leveninleuven.be)
Informatie toegevoegd door ChloeVDH :
17 mei 2011
Toen ik langs het station van Leuven voorbij dit standbeeld ("De ontvoering van Europa" van Rik Poot) wandelde, dacht ik onmiddellijk aan de opdracht die we hadden gekregen voor organisatiesociologie om een beeld te vinden dat over arbeid, bedrijven en/of ondernemers gaat. Ik las dat het beeld was aangekocht door de Provincie Vlaams-Brabant en het stad Leuven, maar ook  door KBC bank en verzekeringen. Dus ben ik de culturele en economische betekenis nagegaan. (de geschiedkundige uitleg staat hierboven reeds vermeld) Dit standbeeld symboliseert niet enkel de tocht van Zeus door Europa maar ook de Europese samenwerking en integratie. De eerste pogingen tot een dergelijke samenwerking dateren al van de 18de eeuw.  De samenwerking berust sinds het Verdrag van Maastricht (1991) op drie pijlers, een economische pijler, een pijler rond het veiligheidsbeleid en een justitiële pijler. En het blijkt dat de economische pijler de grondslag van de samenwerking vormt.  Doel is om te komen tot één buitenlands beleid dat niet enkel meer eenzijdig gericht is op de economie, maar ook rekening houdt met de verscheidene culturen die Europa eigen is. Sociologisch heeft deze stap richting een Europese samenwerking een enorme impact  op de inrichting en veranderingen binnen onze samenleving en niet enkel op economische vlak. Naast het streven naar een wereldwijde economische groei, streeft deze samenwerking ook naar solidariteit met extra aandacht voor minderheden en –regio’s en de mensenrechten. Dit is de reden waarom ik deze mythe sociologisch relevant vind. Ze symboliseert niet enkel een Griekse mythologie, maar tevens een samenwerking op wereldniveau. En er kan worden opgemerkt dat dit duidelijk gepaard gaat met de globalisering, een proces van wereldwijde interactie tussen mensen, bedrijven, regeringen en culturen gedreven door de informatie- en communicatietechnologie en door investeringen en internationale handel. (informatie opgedaan uit “Streven”, een cultureel maatschappelijk maandblad, naast de eigen inbreng)