Justus Lipsius

facebook twitter

Toegevoegd op 2 juli 2010 door monlouis

Justus Lipsius

Afbeelding toegevoegd door monlouis

monlouis | Justus Lipsius | 0 monlouis | Justus Lipsius | 0 monlouis | Justus Lipsius | 0
Kunstenaar:
niet gekend
Opschrift:
Justo Lipsio
in alma universitate
lovaniensi professori
A.D. MCMIX restitutae
universitatis LXXV
Leopoldo II
rege belgarum
Plaatsbeschrijving:
Leuven - Bondgenotenlaan, hoek Justus Lipsiusstraat
Informatie toegevoegd door monlouis :
2 juli 2010
Het standbeeld is van de hand van Jules Jourdain. Het beeld staat er al sinds 1909, toen de Belgische Staat het aan de stad Leuven schonk ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de K.U.Leuven. 

Zowel de inhuldiging als het beeld zelf stonden zwaar ter discussie. Zo vonden zowel de studenten als de socialistische partij dat het geld beter kon geschonken worden aan andere doeleinden. Justus Lipsius, die oorspronkelijk Joost Lips heette, was een van de bekendste figuren van het humanisme en studeerde en woonde enkele jaren in Leuven, in de Parijsstraat. Hij verbleef ook vaak op het kasteel van Heverlee, bij Charles De Croy. Zo schreef hij ook een loflied op Heverlee. 

Het standbeeld, gemaakt door Jules Jourdain, beeldt de figuur Lipsius realistisch uit: statig voor zich uitstarend, onbeweeglijk, een open boek in de hand, vol 19de-eeuwse grandeur.(bron : leuven.be) Justus Lipsius (Overijse, 18 oktober 1547 - Leuven, 23 maart 1606) was een Zuid-Nederlandse humanist, filoloogen historiograaf. Lipsius doceerde in het lutheraanse Jena en in het calvinistische Leiden. Uiteindelijk koos hij tegen het geweld van de Tachtigjarige Oorlog en zou hij het voortduren van de Spaanse heerschappij over de Nederlanden verkieslijker achten dan langdurige oorlog en opstand. Zo eindigde hij weer als docent in Leuven aan de "katholieke" kant. Zijn voornaamste politieke werk is De Constantia (1584). (bron : wikipedia)