Monument der gesneuvelden van de 7de linie

facebook twitter

Toegevoegd op 15 juli 2010 door mive

Monument der gesneuvelden van de 7de linie

Afbeelding toegevoegd door mive

mive | Monument der gesneuvelden van de 7de linie | 0 mive | Monument der gesneuvelden van de 7de linie | 0 mive | Monument der gesneuvelden van de 7de linie | 0 mive | Monument der gesneuvelden van de 7de linie | 0 mive | Monument der gesneuvelden van de 7de linie | 0 mive | Monument der gesneuvelden van de 7de linie | 0 mive | Monument der gesneuvelden van de 7de linie | 0 mive | Monument der gesneuvelden van de 7de linie | 0 mive | Monument der gesneuvelden van de 7de linie | 0 mive | Monument der gesneuvelden van de 7de linie | 0 mive | Monument der gesneuvelden van de 7de linie | 0 mive | Monument der gesneuvelden van de 7de linie | 0 mive | Monument der gesneuvelden van de 7de linie | 0 mive | Monument der gesneuvelden van de 7de linie | 0
Kunstenaar:
Edouard Vereycken
Opschrift:
Centraal

AAN DE ROEMVOLLE DOODEN
VAN HET 7.17.27 REG. EN VAN HET
7.VESTINREG. ALS HELDEN
GESNEUVELD VOOR DE VERDE-
DIGING VAN HUNNE HAARDEN
EN DE EER VAN HET BELGISCH
VOLK

AUX MORTS GLORIEUX DES
7.17.27 REG.DE LIGNE. 7 REG.
DE FORTERESSE TOMBES
EN BRAVES POUR LA
DEFENSE DES FOYERS
ET L'HONNEUR DU PEUPLE
BELGE

onder de taferelen, telkens in het Nederlands en het Frans:
1914 Brug der eendracht te St.Joris - Pont de l'Union a St Georges
1918 Antwerpen Blijde Terugkomst - Rentrée triomphale à Anvers
1832 Meir ZM Leopold I overhandigde het vaandel - Meir remise du drapeau par S.M. Leopold I
1914 Veurne ZM Albert I verleent het eereteken - Furnes S.M. Albert I décore le drapeau
Plaatsbeschrijving:
Antwerpen
Informatie toegevoegd door mive :
15 juli 2010
samenwerking Antoine / Antoon De Mol
en Edouard / Edward Verreycken
Het monument dateert van 1930.

Het monument wil herinneren aan de deelname van het Belgische 7de Linieregiment aan de Slag van de IJzer, in de periode 17-23 oktober 1914 en de gevechten bij Lombardsijde op 4 november 1914. Het 7de Linie trok zich op 19 oktober 1914 op de linkeroever van de IJzer terug en hielp mee het Duitse offensief van 21-23 oktober af te slaan. Rond de Uniebrug werd heel hevig gevochten: het regiment slaagde erin het moordende Duitse artillerievuur gedurende 4 dagen te trotseren, maar de uitputting eiste uiteindelijk zijn tol. Sint-Joris werd veroverd door de Duitsers en zou voor de rest van de oorlog in Duitse handen blijven. De militairen van het regiment gingen uitrusten te Veurne. Het vaandel van het regiment kreeg er de decoratie "Frans erelegioen". bron: http://inventaris.vioe.be/woi/relict/478

Het Linieregiment ontving zijn vaandel uit de handen van Leopold I op de Meir te Antwerpen, aanvang 1832. Vanaf de oprichting in 1830 tot in 1992 werd het 5de Linieregiment meerdere keren ingezet bij gevechten en expedities.

Beschrijving
Het monument bevat een centrale middenzuil en twee 'zijpanelen' die langs beide kanten een tafereel bevatten. Boven op de zuil staat een beeld van dame Overwining, zegekransen in de hand. De vier taferelen vertellen:
1914 Brug der eendracht te St.Joris
1918 Antwerpen Blijde Terugkomst
1832 Meir ZM Leopold I overhandigde het vaandel
1914 Veurne ZM Albert I verleent het eereteken

Op elke hoek staat een Belgische soldaat in volle uitrusting op wacht.
Bovenaan op de zuil aan elke kant een wapenschild.