Baron Dhanis

facebook twitter

Toegevoegd op 11 april 2011 door Stefan_Gevers

Baron Dhanis

Afbeelding toegevoegd door Stefan_Gevers

Stefan_Gevers | Baron Dhanis | 0
Kunstenaar:
Frans Joris
Plaatsbeschrijving:
Wilrijk - Middelheimlaan 61 (Middelheimpark)
Informatie toegevoegd door Stefan_Gevers :
11 april 2011
Dit is het standbeeld van Baron Francis Dhanis. Dit standbeeld staat momenteel in het Middelheimpark te Wilrijk. Dhanis, een Belgisch militair zorgde ervoor dat het grondgebied van Congo op een degelijke wijze gecontroleerd kon worden door Leopold II.  Zo stond hij aan het hoofd van een campagne die de Arabische slavenhandelaars kon doen laten stoppen aan slavenhandel te doen van 1892 tot 1894. Het standbeeld is gemaakt door Frans Joris en maakt samen met het standbeeld van een slavenhandelaar deel uit van een bronzen monument gemaakt voor oud-burgemeester Leopold De Wael. De baron heft zijn sabel op boven de gekromde rug van de slavenhandelaar die voor hem wegduikt. In de lessen arbeidssociologie bespraken we het nut van arbeid zowel voor individu als maatschappij. Daarin kwamen vier voorbeelden/categorieën naar voor. Ten eerste heb je mantelzorg, dit heeft zowel voor het individu als voor de maatschappij nut. Ten tweede heb je zoiets als bankroof, dat enkel nut heeft voor het individu in kwestie, maar niet voor de maatschappij. Ten derde kom je aan bij slavenarbeid en dit heeft geen nut voor het individu, maar wel voor de maatschappij. Ten slotte is er nog sisyfusarbeid, dit heeft zowel voor het individu als de maatschappij absoluut geen nut. Met dit standbeeld wou ik de derde categorie kort naar voor halen, namelijk slavenarbeid. Baron Dhanis gaat deze vorm van arbeid tegen. Dit wordt geïllustreerd door zijn houding en het voorwerp dat hem is meegegeven, namelijk zijn sabel. Het geeft weer hoe hij optreedt tegen slavenarbeid, hetgeen een extreme vorm van ongelijkheid is in de samenleving. In deze vorm van arbeid worden mensen gereduceerd tot “eigendom” van andere mensen. Vandaag is slavenarbeid illegaal, maar het bestaat nog steeds in delen van Afrika en Azië. Je kan je daarnaast de vraag stellen of illegale migranten die bvb. schulden willen terugbetalen en zichzelf prostitueren een moderne variant is van slavenarbeid.