Cuperus

facebook twitter

Toegevoegd op 14 juli 2010 door mive

Cuperus

Afbeelding toegevoegd door mive

mive | Cuperus | 0 mive | Cuperus | 0 mive | Cuperus | 0 mive | Cuperus | 0 mive | Cuperus | 0 mive | Cuperus | 0 mive | Cuperus | 0 mive | Cuperus | 0 mive | Cuperus | 0 mive | Cuperus | 0 mive | Cuperus | 0 Jackfo | Cuperus | 0
Kunstenaar:
niet gekend
Opschrift:
Voorzijde
Cuperus
1842 - 1928
Mens sana
in
corpore sano

Achterzijde
Opsomming realisaties i.v.m. volksturnen
Plaatsbeschrijving:
Antwerpen - Nachtegalenpark aan de de Sport-en-Kinderparken-Koningin-Astrid
Informatie toegevoegd door mive :
14 juli 2010
Monument naar een ontwerp van F. Van den Heede,  architect - Bruxelles-Zoute
en H. Pick, Bruxelles - Genval.
 
Nicolaas Jan Cuperus (Antwerpen, 1842 - 1928) Een vrijzinnig Antwerps flamingant, een turnpionier die vooral ten dienste stond van de Vlaamstalige volksklasse. Hij was in 1867 medestichter van de eerste Antwerpse volksturnvereniging. Met de oprichting van de Gymnastische Volkskring (1868) als eerste Vlaamstalige volksturnclub, trok hij het turnen open voor de Vlaamse arbeiders. De Antwerpenaars noemden hem “Papa Cup”. Cuperus was gericht tegen turnwedstrijden omdat dit indruiste tegen de ware bedoeling van het turnen. Men turnde om zich lichamelijk en geestelijk te vervolmaken en niet om geld of prijzen te verdienen. Vandaar de spreuk op het monument: “Mens sana in corpore sano” (d.w.z. een gezonde geest in een gezond lichaam). Het is een vaak aangehaald citaat uit een van de satiren (Satire X) van de Romeinse dichter Juvenalis.

Cuperus was promotor voor het turnen voor vrouwen, aangepast aan hun mogelijkheden. In 1889 gaf hij zelf het goede voorbeeld door in zijn Gymnastische Volkskring een dames en juffersafdeling op te richten. Cuperus was bovendien de man achter het eerste Vlaamstalige turntijdschrift Volksheil (1873) en schreef in 1886 De Nederlandse turnvaktaal, één van de eerste Vlaamstalige turnboeken.

Er bestaat een tinnen sierbord met geschulpte rand en opschrift: "Cuperus Cup, Antwerpen 1984." Centraal staan verschillende figuren in turnershouding. Nicolaas Cuperus was tevens voorzitter van de Liberalen Vlaamse Bond en gemeenteraadslid. Hij stichtte op 23/07/1881 in Luik de Internationale Federatie voor Gymnastiek (IFG / FIG). Het was de eerste Europese gymnastiekbond.

Op 16 augustus 1930 werd hem door zijn bewonderaars een gedenkteken onthuld op de toenmalige St.-Janskaai. Het werd in 1949 naar de Sport-en-Kinderparken-Koningin-Astrid in het Nachtegalenpark overgebracht en er op 15 mei van dat jaar ingewijd. Daar staat het nog.

Het is een art-decomonument met vier zijden. Vooraan Nikolaas Jan Cuperus met borstbeeld. Achteraan de opsomming van zijn realisaties op sportvlak. Links en rechts een sportende figuur met lauwerkrans: links een man, rechts een vrouw.

Hij werd in 1928 begraven op het Schoonselhof; zijn graf is intussen geruimd.