Mortsel gedenkt 5 april 1943

facebook twitter

Toegevoegd op 30 juni 2010 door mive

Mortsel gedenkt 5 april 1943

Afbeelding toegevoegd door mive

mive | Mortsel gedenkt 5 april 1943 | 0 mive | Mortsel gedenkt 5 april 1943 | 0 mive | Mortsel gedenkt 5 april 1943 | 0 mive | Mortsel gedenkt 5 april 1943 | 0 mive | Mortsel gedenkt 5 april 1943 | 0
Kunstenaar:
Floris de Cuyper
Opschrift:
Het offer van onze kinderen voor de vrede
Plaatsbeschrijving:
Mortsel - Gemeenteplein
Informatie toegevoegd door mive :
30 juni 2010
In 1999 is er een herdenkingsmonument opgericht voor de slachtoffers van het bombardement van 1943. Het draagt deze tekst: 'Mortsel gedenkt 5 april 1943'. Het bronzen bas-reliëf is een afgietsel van een gedenksteen die zich bevond in de voormalige Gemeentelijke Jongensschool in de Eggestraat. Het origineel is van Floris De Cuijper. 'Het offer van onze kinderen voor de vrede' is een trieste herinnering aan hen die in het bombardement zijn omgekomen.

Het zogenaamde ‘friendly fire’ op de Mortselse dorpskern bracht 936 mensen om het leven, waaronder 209 schoolkinderen. Vier scholen werden door de bommen platgelegd. In de meisjesschool Sint-Lutgardis geraakten de schuilende meisjes verpletterd onder het puin. Er stierven 63 leerlingen en 5 zusters. Recht daarover was Sint-Vincentius herschapen tot een puinhoop. 103 kinderen en 3 leerkrachten vonden de dood. Van het eerste, vijfde en zesde leerjaar overleefde bijna geen enkele leerling. Dichtbij Sint-Vincentius stond de privéschool Les Abeilles, waar de vluchtende leerlingen aan de hoofdingang werden getroffen door een bom. De vierde school was Guido Gezelle, een jongensschool. Daar stierven 23 leerlingen nadat ze verpletterend werden en stikten in het stof.

Er vielen ook ruim dertienhonderd gewondener waren bovendien 1.342 gewonden, waarvan 587 personen blijvende gevolgen zouden moeten dragen.107 lijken - veelal van Erla werknemers - konden niet meer worden geidentificeerd omdat zich hevige branden en ontploffingen hadden voorgedaan in de fabriek.In de stad werden meer dan 800 gebouwen en woningen verwoest of zwaar beschadigd,de telling van de licht beschadigde bouwwerken liep over de 3.000. Omdat het om een aanval van de geallieerde vrienden ging, kreeg Mortsel hiervoor nooit het officiële oorlogskruis. Het bombardement was eigenlijk bedoeld voor de fabrieken van "ERLA" waar vliegtuigen en vliegtuigmotoren werden gemaakt. In 2004 kreeg Mortsel van de Belgische regering erkenning voor het oorlogsleed.

Marc Verhaegen schrijft:
"5 april 1943, een stralende dag. De eerste lentezon straalt neer op Mortsel. Ondanks de oorlog proberen de mensen er het beste van te maken. Zij die niet in de fabriek werken gaan familie bezoeken of rantsoenzegels halen. De kinderen turnen op de speelplaats, anderen gaan met hun klas wandelen in het bos van de Baron(1). Om half vier gaat het alarm. Men hoort gerommel van vliegtuigen. Boven Mortsel verschijnen 82 Amerikaanse bommenwerpers, Flying Fortresses en Liberators, met 283 ton bommen aan boord. Doel is 'den Erla'(2) in Mortsel, waar de Duitsers in hoog tempo werken aan het reviseren en het terug in omloop brengen van de gevreesde Messerschmitts. De Amerikanen hadden een plan doorgekregen van een vliegroute, uitgestippeld door het verzet, waarbij ze zo weinig mogelijk burgerslachtoffers zouden maken bij het bombarderen. Maar een en ander liep verkeerd ..."
(1) Baron Roest d' Alkemade
(2) Front-Reparaturbetrieb GL Erla-Werk VII