Jan Van Beers

facebook twitter

Toegevoegd op 14 maart 2010 door monlouis

Jan Van Beers

Afbeelding toegevoegd door monlouis

monlouis | Jan Van Beers | 0 monlouis | Jan Van Beers | 0 monlouis | Jan Van Beers | 0 monlouis | Jan Van Beers | 0 monlouis | Jan Van Beers | 0 monlouis | Jan Van Beers | 0
Kunstenaar:
Alfred Egide Crick
Opschrift:
Aan Jan Van Beers 1821 - 1888
Zijn vereerders uit noord en zuid
Levensbeelden - Jongelingsdroomen
Rijzende blaren - Gevoel en leven
Plaatsbeschrijving:
Antwerpen - Stadspark
Informatie toegevoegd door monlouis :
14 maart 2010
Jan Van Beers (Antwerpen, 22 februari 1821 - Antwerpen, 14 november 1888) was een Vlaams dichter. Zijn middelbare studies ving hij aan in 1833 aan het Klein-Seminarie te Mechelen. De eerste verzen schreef hij in het Frans. Hij kwam diep onder de indruk van Tollens' poëzie en van Conscience's Leeuw van Vlaanderen. Bij het verlaten van het Klein-Seminarie in 1841 was hij, althans in de schoolomgeving, reeds bekend als Vlaams dichter en Vlaamsgezind. In datzelfde jaar werd hij aangesteld aan het Pitzemburgcollege te Mechelen. In 1843 moest hij deze betrekking opgeven door tijdelijke blindheid. In 1844 werd hij hulpboekhouder in de stedelijke bibliotheek te Antwerpen. Van Beers geeft het dagelijkse leven, de Vlaamse natuur en landleven, in eenvoudige, zuivere verzen weer. Zijn eerste dichtbundel "Jongelingsdromen" verscheen in 1853. Het was poëzie over ongelukkige mensen. In 1858 verscheen "Levensbeelden". Hier geeft hij blijk van een grote aandacht voor de realiteit. In 1869 volgde "Gevoel en Leven" en in 1884 verscheen zijn laatste bundel "Rijzende Blaren". Deze werd in 1885 bekroond met de vijfjaarlijkse prijs voor Nederlandse letterkunde in België.

bron : wikipedia