Aanhechting van de belgische kolonie

facebook twitter

Toegevoegd op 10 december 2009 door CarloVansant

Aanhechting van de belgische kolonie

Afbeelding toegevoegd door CarloVansant

CarloVansant | Aanhechting van de belgische kolonie | 0 monlouis | Aanhechting van de belgische kolonie | 0 monlouis | Aanhechting van de belgische kolonie | 0 monlouis | Aanhechting van de belgische kolonie | 0 monlouis | Aanhechting van de belgische kolonie | 0
Kunstenaar:
Jules Baetes
Opschrift:
In bijzijn van Z.M. Koning Leopold II
viert de handelskamer van Antwerpen
de naasting van Congo aan België
6 juni 1909
Plaatsbeschrijving:
Antwerpen - stadspark, langs de zijde van de Rubenslei
Informatie toegevoegd door CarloVansant :
10 december 2009

Op 18 oktober 1908 stemde de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat van de Belgische staat ermee in om Kongo-Vrijstaat te annexeren, nadat Leopold II zijn laatste hoop om er een uitgestrekt Kroondomein in privé-bezit te houden eindelijk had opgegeven. Het gebied werd vanaf dat moment Belgisch-Kongo genoemd.
De kolonie werd bestuurd op basis van het Koloniale Charter (1908). De Belgische minister van Koloniën, benoemd door de Koning en bijgestaan door een Koloniale Raad (Conseil Colonial), vormde de hoogste uitvoerende macht voor de kolonie. De minister en de Raad zetelden beide permanent in Brussel. De hoogste vertegenwoordiger van de koloniale administratie in de kolonie was de gouverneur - generaal. Van 1886 tot 1926 zetelde die in Boma, vanaf 1926 in de nieuwe koloniale hoofdstad Leopoldstad.
In 1911 werd het beeld aanhechting van de Belgische Kolonie ingehuldigd. De hoogte van de graniete obilisk bedraagt +/- 9 meter. Op de top van de obilisk bevindt zich zowel vaaraan als achteraan een klein schildje met het wapenembleem van Antwerpen. Bovenop de obilisk staat een beeld van de naakte Mercusius. Dit beeld is waarschijnlijk een (vrije) kopie naar de bekende sculptuur van Giambologna. Mercurius is een figuur uit de Romeinse mythologie. Hij was de god van de handel, reizigers en winst. Zijn naam is waarschijnlijk afgeleid van het Latijnse merx of mercator, wat koopman betekent.
In het hekwerk kan je langs de 4 zijde het letterembleem van Leopold ll terug vinden.
Het monument is een uitvloeisel van een ander initiatief van de kamer van koophandel, nl. het inrichten van een optocht over de 'Aanhechting van Congo' door België.

Informatie toegevoegd door monlouis :
21 februari 2010
Gedenkzuil ter herinnering aan de naasting van Kongo, van 1911, n.o.v. E. Van Averbeke: 9 m hoge stenen obelisk met versieringen, medaillon van Leopold II door Jules Baetes, medailleur, verguld Mercuriusbeeld.
Informatie toegevoegd door mive :
24 maart 2011
BAETES Jules (Antwerpen, 1861 - 1937)

Beeldhouwer, graveerder van medailles, ontwerper van enkele affiches. Opleiding o.l.v. zijn vader François Ignace Baetes, bij J. Geefs en Vinçotte. Reeds op jonge leeftijd ontwierp hij medailles: voor de internationale voedingstentoonstelling te Brussel in 1893 en voor de Wereldexpo van 1894. Ontwerper, samen met E. Van Averbeke, van het Congomonument in het stadspark te Antwerpen. Trachtte tevens de decoratieve kunsten nieuw leven in te blazen. Was voorzitter van “De Scalden” te Antwerpen.
http://www.nobel.be/NL/ART/1012_baetes_jules