Monument Gedeporteerde Joode Bevolking

facebook twitter

Toegevoegd op 12 september 2017 door Piefke

Kunstenaar:
Willem Bierwerts
Opschrift:
Waar boze geesten heersen en het mensenvolk geen naam meer heeft. Ter nagedachtenis aan de Joodse gedeporteerde burgers 1940-’45
Plaatsbeschrijving:
Antwerpen - Belgiëlei, hoek Mercatorstraat
Informatie toegevoegd door Piefke :
12 september 2017
Herdenkingsmonument voor de Gedeporteerde Joodse Bevolking, uitgevoerd door de beeldhouwer Willem Bierwerts, ingehuldigd op 27 mei 1997.

Het monument opgericht op initiatief van het Forum der Joodse Organisaties en de stad Antwerpen, herdenkt de Joodse burgers die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden gedeporteerd naar de concentratie- en vernietigingskampen van Nazi-Duitsland Het gedenkteken vormt een pijlervormige constructie uit cortenstaal met in de top drie van elkaar gescheiden en afgewende figuren achter prikkeldraad. Zij stellen een man, een vrouw en een knaap voor met nauwelijks gedefinieerde gelaatstrekken, die symbool staan voor de Joodse slachtoffers van de holocaust. Op de sokkel is een Davidsster aangebracht, op de schacht een brandende Thora uit brons met in verguld Hebreeuwse schrift "Zachor" (Gedenk), als herinnering aan de brandstichting van de synagogen en de razzia’s van de nazi’s in april 1941. Vóór het monument drie sokkels met bronzen gedenkplaten waarop opdrachten in het Hebreeuws en het Nederlands. Links: "Waar boze geesten heersen en het mensenvolk geen naam meer heeft. Ter nagedachtenis aan de Joodse gedeporteerde burgers 1940-’45. Op initiatief van ’t Forum der Joodse Organisaties en de Stad Antwerpen. 27 mei 1997 - 20 IYAR 5757". Rechts: "Al wat wij ervaren hebben, Al wat wij vernomen hebben van onze voorvaderen, Laten wij het niet weerhouden voor het nageslacht. Psalm 78." Vooraan: "Wij zijn eeuwige dank verschuldigd aan allen die, op gevaar van hun eigen leven, ons uit de gruwel der nazi’s hebben gered." Bron tekst: inventaris onroerderfgoed