Aan de Martelaars ( Boerenkrijg )

facebook twitter

Toegevoegd op 13 september 2012 door François

Aan de Martelaars ( Boerenkrijg )

Afbeelding toegevoegd door François

François | Aan de Martelaars ( Boerenkrijg ) | 0 François | Aan de Martelaars ( Boerenkrijg ) | 0
Kunstenaar:
niet gekend
Opschrift:
Aan de Martelaars van 1798
1948
Plaatsbeschrijving:
Meerhout - Pastoor Van Haechtplein
Informatie toegevoegd door François :
13 september 2012
toen onze streek  door de Fransen werd ingelijfd in 1795 heerste er een klimaat van ontevredenheid. Er werden kloosters en kerken gesloten, hoge belastingen werden geind en het Frans werd de voertaal. De Fransen verboden elk verenigingsleven en lieten zowat alles registreren om een betere controle te hebben. Er werden cadasterplannen opgesteld en  de grenzen werden vastgelegd.De Gemeentegrenzen zijn sindsdien nagenoeg ongewijzigd gebleven. Al snel kwamen de boeren , de BRIGANDS in opstand tegen de Franse bezetter. Dat resulteerde in de Boerenkrijg. Het Boerenleger zou verpletterd worden.
De slag bij Meerhout was de laatste stuiptrekking van de Brigands voor ze in Hasselt werden verslagen.
Het beeld; Aan de Martelaars van 1798 gedenkt dan ook de gesneuvelden van de Boerenkrijg.

Bron: Meerhout. Be
Informatie toegevoegd door windeymarcel :
14 juni 2016
De bouwmeester van dit monument is Jan Kockerols, de beeldhouwer is Frans Deckers, beiden van Antwerpen en beiden begraven op het Sint-Fredegandukerkhof te Deurne