De Wever

facebook twitter

Toegevoegd op 28 februari 2011 door Ellenvos

De Wever

Afbeelding toegevoegd door Ellenvos

Ellenvos | De Wever | 0 givema | De Wever | 0 givema | De Wever | 0
Kunstenaar:
Antoon Gastmans
Plaatsbeschrijving:
Meerhout - Kerkplein
Informatie toegevoegd door Ellenvos :
28 februari 2011
Sinds enkele jaren heeft elk gehucht in Meerhout een eigen standbeeld, ze zijn allemaal
van de hand van de Meerhoutse kunstenaar Antoon Gastmans. In het gehucht 'Berg'
is dat 'De Wever', een verwijzing naar de benaming 'Weversberg'. Het beeld symboliseert
een man die aan het weven is.

Bronnen:
http://www.onderox.be/kempen-artistiek/antoon-gastmans-meerhout-meerhout_2 
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=18338642_270

Een opdracht in het kader van het vak veranderingsmanagement aan de KUL
Informatie toegevoegd door givema :
12 april 2014
2003 - door Antoon Gastmans (Meerhout 21-1-1943 - 12-12-2011) - derde beeld in reeks van 4, één voor de vier leefgemeenschappen van Meerhout : Centrum, Berg, Gestel en Zittaart - enige niet geschonken door Exxon Chemical maar via inzameling bij leefgemeenschap van de Berg.
Oorspronkelijk bestond de idee om, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het zangkoor De Weverkens, ergens op de Berg een  gedenksteen te plaatsen voor haar stichter, pastoor Anthonis. Onder impuls van de schepen van cultuur groeide de idee van een kunstwerk waarin de gedenksteen verwerkt was. Antoon werd gevraagd om het werk te maken. Die keuze was snel gemaakt. Antoon werd dat jaar 60 jaar en zijn wieg stond immers op de Berg. Het kunstwerk moest de Wever van de Berg worden. In de 19de eeuw leefden er heel wat linnenwevers op de Weversberg zoals de Berg toen voor de eerste maal onder die naam op de kadasterplans terug te vinden was. Generaties lang waren op deze plaats in Meerhout de meeste thuiswevers geconcentreerd.
Op de zwartgranieten steen werd de beeltenis van pastoor Anthonis gezandstraald. Pastoor Anthonis kwam in 1963 naar de Berg en leefde er drieëndertig jaar lang, tot aan zijn dood in 1996, dag in dag uit voor zijn parochie. Onder zijn bezielende leiding werden tal van nieuwe, bloeiende verenigingen opgericht.
De kinderen van de wijk werden betrokken in de opbouw van het beeld. Zij werden uitgenodigd op een fotosessie. Hun foto, samen met een oorkonde, werd mee verwerkt in de betonnen sokkel.
Bron: Meerhout.be