Calvarie

facebook twitter

Toegevoegd op 21 april 2012 door François

Calvarie

Afbeelding toegevoegd door François

François | Calvarie | 0 François | Calvarie | 0 François | Calvarie | 0
Kunstenaar:
niet gekend
Plaatsbeschrijving:
Wilrijk - Achterzijde van de Sint Bavo kerk ( Sint Bavo straat ) tegen park Seytelinck aan.
Informatie toegevoegd door François :
21 april 2012
Het monument Calvarie is een compilatie van een beeldengroep uit 1785, en afkomstig van een praalgraf, aan de achterzijde van de Sint Bavo kerk. Het bevat een gietijzeren kruis, afkomstig van het voormalig kerkhof aan de Jules Moretuslei, links en rechts geflankeerd door een bronzen beeld.
Informatie toegevoegd door mive :
12 juli 2012
Ten zuiden van het plein voor de Sint-Bavokerk is sinds 1975 de Calvarie heropgesteld die in 1785 aan de buitenzijde van het kerkkoor was aangebracht, maar oorspronkelijk in 1726 opgericht werd in het klooster van de Derde Orde in de Lange Gasthuisstraat in Antwerpen. In 1841, bij de vergroting van de kerk en het koor, was de Calvarie als eens verhuisd naar een uitsprong van het zijkoor.
De natuurstenen beelden van Maria en Johannes dateren uit 1726, het ijzeren kruis is recenter en afkomstig van de voormalige begraafplaats aan de Jules Moretuslei. Het Christuscorpus uit 1726 ontbreekt in de actuele buitenopstelling, deze houtsculptuur is fragmentair in de kerk zelf te zien. Een latere herstelling van de benen in gips werd in 1975 op advies van beeldhouwer Lode Eyckermans verwijderd.
De hele beeldengroep, inclusief een stenen kruis, werd door de kerkfabriek in mei 1785 aangekocht voor 25 gulden op een verkoop van goederen van het afgeschafte Antwerpse klooster van de zusters Urbanisten (zusters van de Derde Orde van Sint-Franciscus). Daar had zuster Maria Anna Van Cauckercken (1665-), dochter van de kroniekschrijver Louis Van Cauckercken, de Calvarie laten oprichten in 1726, waar hij opgesteld stond op een open plaats tegenover de grote inkompoort van de Lange Gasthuisstraat.
Na de verhuis werden de beelden onder een met schaliën bedekte luifel heropgesteld, het stenen kruis werd hergebruikt om er een knielbank van te maken en het Christusbeeld kwam te hangen aan een nieuw houten kruis. De kosten voor dit werk beliepen een 100 gulden. Het geheel werd ingezegend op 5 juni 1785.
Bij de Antwerpse opstelling hoorde nog bijwerk als een schedel, een serpent en ook een gedenksteen met Latijns chronogram. Het is door de ijver van toenmalig parochiepastoor Biscops, die opdracht op de steen noteerde, dat we ingelicht zijn over datering en opdrachtgeefster.

(Bron: Floris Prims, Geschiedenis van Wilrijk, Wilrijk, 1952: 168; Robert Van Passen, 'Geschiedenis van Wilrijk', Wilrijk, 1982, p. 206-207, met ill en noten; 'Bouwen door de eeuwen heen … 3nd', Turnhout, 1992, p. 414-415).

Info gevonden op http://www.verbeelding.be/site/956.mv?detzoek=2&detstraat=7164&detobj=12157