Sint-Augustinus

facebook twitter

Toegevoegd op 12 juli 2010 door mive

Sint-Augustinus

Afbeelding toegevoegd door mive

mive | Sint-Augustinus | 0 mive | Sint-Augustinus | 0
Kunstenaar:
niet gekend
Plaatsbeschrijving:
Wilrijk - op de gevel van het medisch Instituut Sint-Augustinus
Informatie toegevoegd door mive :
12 juli 2010
Sint-Augustinus, gevelbeeld op het Medisch Instituut Sint-Augustinus in Wilrijk, gebouwd in 1938.
Het beeld bevindt zich centraal boven de vroegere inkomhal.

"Medisch Instituut St.-Augustinus" n.o.v. Gustaaf Van Meel van 1937-1938, kloostervleugel n.o.v. dezelfde architect van 1949; vergroot n.o.v. Herman Huygh van 1967; huidige aanpassings- en uitbreidingswerken n.o.v. Storme-Van Ranst van 1983. Interessant, sober bakstenen gebouw van vijf bouwl. met rechth. muuropeningen. (bron: VIOE)

 Veel congregaties die zich wijden aan verpleging en ziekenzorg zoals de Zwartzusters, de Grauwzusters en de Gasthuiszusters hebben de Regel van Augustinus gekozen als inspiratiebron voor hun gemeenschappen.  De grondideeën van de Regel zijn opgebouwd vanuit het ideaalbeeld van de eerste christelijke gemeenschappen te Jeruzalem, dat we vinden in de Handelingen van de Apostelen (Hand.4,31-35). Liefde en gemeenschapsvorming staan centraal: een goed gemeenschapsleven is niets anders dan het in praktijk brengen van de liefde. Het gaat Augustinus hierbij om het hart van de mens: het uiterlijke moet de uitdrukking zijn van het innerlijke.  Augustinus benadrukt niet langer de persoonlijke ascese op zich, bijv. het zich ontzeggen van eten en drinken of allerhande vormen van zelfkastijding; neen hij legt de nadruk op het leven in gemeenschap dat uiteraard ascese als overwinning van de zelfzucht vereist. De focus waar de Regel de aandacht op richt is de onderlinge liefderelatie, waarin zowel de gelijkwaardigheid als het anders-zijn van de ander erkend wordt. De Regel van Augustinus vertolkt zeer pregnant de christelijke eis om te komen tot volwaardige broeder- en zusterschap onder elkaar. Daarin klinkt ook impliciet een protest door tegen de ongelijkheid in de maatschappij, die sterk getekend is door hebzucht, hoogmoed en macht. Een kloostergemeenschap is voor Augustinus het evangelisch-alternatieve gemeenschap, gedragen door de liefde voor elkaar. Bron: http://www.abdijpostel.be/sint-augustinus.php  

Meer info over Sint-Augustinus op http://nl.wikipedia.org/wiki/Augustinus_van_Hippo