Samson die de leeuw verslaat

facebook twitter

Toegevoegd op 26 november 2009 door CarloVansant

Samson die de leeuw verslaat

Afbeelding toegevoegd door CarloVansant

CarloVansant | Samson die de leeuw verslaat  | 0 CarloVansant | Samson die de leeuw verslaat  | 0 CarloVansant | Samson die de leeuw verslaat  | 0 CarloVansant | Samson die de leeuw verslaat  | 0
Kunstenaar:
Josuë Dupon
Plaatsbeschrijving:
Antwerpen - op de middenberm van de Jan Van Rijswijcklaan
Informatie toegevoegd door CarloVansant :
17 december 2009
Het ontwerp in gips werd tentoongetseld op de Driejaarlijkse Tentoonstelling van 1890. Op 23 December 1893 werd het opgesteld in het platsoen van de Nationale Bank (Frankerijklei). Het beeld won de gouden medaille, het werd eervol  aangekocht door de regering en in brons gegoten. Het was oorspronkelijk de bedoeling het beeld in Brussel op te stellen, maar werd op aandringen van onder andere de kunstenaar , aan het antwerpse stadsbestuur in bruikleen gegeven. In 1930 moest Samson die de leeuw verslaat en de Brullende leeuwen samen met  de Fontein van Beyaert, wijken voor het herdenkingsmonument voor Koning Albert van de hand van Edward  Deckers. De beelden zijn op de Jan Van Rijswijcklaan opgesteld na het besluit van de gemeenteraad van 11 maart 1935.
Het beeld illustreerd een levendig uitbeelding van het gevecht waarbij de leeuw het moet afleggen tegen  de bovennatuurlijk kracht van de Bijbelse figuur Samson.