De scheepsjager

facebook twitter

Toegevoegd op 15 mei 2011 door Elien

De scheepsjager

Afbeelding toegevoegd door Elien

Elien | De scheepsjager | 0 Elien | De scheepsjager | 0 Elien | De scheepsjager | 0 Elien | De scheepsjager | 0
Kunstenaar:
niet gekend
Opschrift:
Geschonken door het feestcomité van Spiere
"de scheepsjager"
2008
Wilfried Gheysen
Plaatsbeschrijving:
Spiere-Helkijn - aan het jaagpad van de Schelde ter hoogte van het voormalige zwembad
Informatie toegevoegd door Elien :
15 mei 2011
Op de landtong tussen de Schelde en het Spierekanaal werd op zondag 5 oktober 2008 het standbeeld van de Scheepsjager onthuld. Dit beeld werd geschonken door het voormalige feestcomité van Spiere. Kunstenaar Wilfried Gheysen uit Gullegem werd gevraagd om verschillende ontwerpen te maken waaruit deze figuratieve versie werd gekozen. Het beeld is gekapt uit arduinsteen afkomstig van Doornik, waaruit ook de vroegere meerpalen voor de boten werden gemaakt. Daarvan staan er nog steeds enkele langs de Schelde en het Spierekanaal.

Met een zeil rond het lijf gebonden staat de voorovergebogen man symbool voor de scheepsjagers (ook boottrekkers of satcheux genaamd) die in het begin van de vorige eeuw de boten langs het jaagpad voorttrokken. In de buurt van sluizen of knooppunten van waterwegen, zoals het Schelde-Spierekanaal, konden de schippers immers moeilijk zeilen. Om toch vooruit te komen, moesten de boten vooruit getrokken worden. Vaak trok de schippersvrouw met enkele kinderen het schip voort maar het was ook mogelijk om een betaalde kracht in te huren. Vanop het jaagpad dat aan weerszijden van het kanaal liep, trokken kleine boeren uit de streek te voet (met het zeil rond zich gebonden) of met hun paard de schepen voort om wat geld bij te verdienen.

Het standbeeld van de Scheepsjager is sociologisch relevant omwille van het feit dat het een oude ambacht uitbeeldt. Het voorttrekken van schepen wordt ‘jagen’ genoemd vandaar dus ook de benaming ‘jaagpad’ voor de weg langs de Schelde en het Spierekanaal. Verder wil ik er ook graag op wijzen dat het standbeeld op een symbolische plaats staat. Daar waar waterlopen samenkomen, worden ook mensen samengebracht. Het project O! Canal staat voor de drie gewesten Nord-Pas de Calais, Vlaanderen en Wallonië die zich inzetten om het patrimonium langs de Schelde en het Spierekanaal te beschermen en op te waarderen.

Bronnen:
Encyclopedie Drenthe Online (15.05.2011). Scheepsjager. [http://www.encyclopediedrenthe.nl/Scheepsjager]
Focus WTV (15.05.2011). Standbeeld De Scheepsjager onthuld. [06.11.2008, http://focus-wtv.rnews.be/nl/regio/wvl/nieuws/algemeen/standbeeld-de-scheepsjager-onthuld/article-1194722563294.htm]
Het Nieuwsblad (15.05.2011). Arduinen scheepsjager waakt over de Schelde. [06.11.2008, http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=G021CJ9C]
Spiere Helkijn (15.05.2011). De scheepsjager. [19.01.2009, http://www.spiere-helkijn.be/nieuws/de-scheepsjager]
Spiere Helkijn (15.05.2011). O! Canal, water zonder grenzen. [http://www.spiere-helkijn.be/over-de-gemeente/projecten/o-canal-water-zonder-grenzen]

Vrijblijvende opdracht voor het vak Organisatiesociologie, prof. dr. Geert Van Hootegem, K.U.Leuven 2010-2011