Lod Lavki

facebook twitter

Toegevoegd op 11 maart 2011 door Dirk-Everts

Lod Lavki

Afbeelding toegevoegd door Dirk-Everts

Dirk-Everts | Lod Lavki | 0 Dirk-Everts | Lod Lavki | 0 Dirk-Everts | Lod Lavki | 0 Dirk-Everts | Lod Lavki | 0 Dirk-Everts | Lod Lavki | 0 Dirk-Everts | Lod Lavki | 0
Kunstenaar:
Raf Mailleux
Opschrift:
Lod Lavki

1893-1954
Plaatsbeschrijving:
Hasselt - Hasselt op grasveld voor Cultureel Centrum
Informatie toegevoegd door Dirk-Everts :
11 maart 2011
De Hasseltse schrijver Lod Lavki, die in werkelijkheid Lodewijk van Winkel heette, wijdde zich vooral aan zijn opvoeders-en leiderstaak. In 1920 werd hij benoemd tot leraar in de Germaanse talen aan het Sint-Jozefcollege van Hasselt en een paar jaar later werd hij priester gewijd. Zijn taak als scoutsaalmoezenier nam hij op in 1923. 

Lavki kende door zijn jarenlange omgang met de jeugd haar specifieke karaktertrekken en trachtte deze door zijn oeuvre in de juiste richting te leiden. Hij schreef fantasieverhalen waaronder 'De Duivelsklauw' en 'Giftige pijlen', scoutsverhalen als 'Tuurke', 'Het spoor in de sneeuw', 'Siee Krath' (waarvoor hij in 1938 de Prijs der Vlaamse Provincies voor het beste jeugdboek ontving) maar ook meer godsdienstig getinte boekjes als 'De Kleine Koning', 'De Kleine Martelaar' en 'Niet Alleen'. 

Lod Lavki, geboren te Heks in 1893, overleed op 25/07/1954 te Hasselt. Na zijn dood is het Lod.Lavkicomité opgericht, dat jaarlijks een prijs uitreikt voor het beste jeugdverhaal. 

Uit: Beelden in Hasselt   Het beeld is een werk van kunstenaar Raf Mailleux. Het Lavkicomité is de schenker van dit kunstwerk. Sinds de onthulling ervan op 14 oktober 1979 prijkt het beeld uit blauwe arduinsteen in het stadspark. bron:www.hasel.be