Prof. Dr. Vital Celen

facebook twitter

Toegevoegd op 8 maart 2011 door Dorien_Vdbroeck

Prof. Dr. Vital Celen

Afbeelding toegevoegd door Dorien_Vdbroeck

Dorien_Vdbroeck | Prof. Dr. Vital Celen | 0 Dorien_Vdbroeck | Prof. Dr. Vital Celen | 0 Dorien_Vdbroeck | Prof. Dr. Vital Celen | 0
Kunstenaar:
niet gekend
Opschrift:
Hulde aan Prof. Dr. V. Celen
Letterkundige voorvechter van de Vlaamse Kultuur in Frans-Vlaanderen
Plaatsbeschrijving:
Hulshout - Grote Baan 119 – Hulshout
Informatie toegevoegd door Dorien_Vdbroeck :
8 maart 2011
Beknopte omschrijving:
Vital Celen (°1887- 1956), Vlaamse letterkundige, voorvechter van de Vlaamse cultuur in Frans-Vlaanderen en medeoprichter van het Algemeen Vlaams Verbond. Een gedenksteen van de hand van beeldhouwer Jacobs (Bonheiden) werd in 1957 aan het geboortehuis van Vital Celen links van de deur aangebracht.  (Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout.) 

Uitgebreide omschrijving:
Prof. Dr. Vital Celen werd te Hulshout geboren op 9 februari 1887. Hij zou langs zijn moeder tot dezelfde stam behoren als de zestiende-eeuwse dichter Bartholomeus Boeckx. Hij deed zijn humaniora in het college van Aarschot en zijn universitaire studies te Leuven waar hij promoveerde tot doctor in de Germaanse Filologie. Hij werd leraar te Doornik en nadien te Antwerpen. Hij volgde in 1932 Juul Persyn op als professor aan de Handelshogeschool en in 1938 Maurits Sabbe voor Nederlandse letterkunde aan de koloniale Hogeschool te Antwerpen.  Hij was lid van het Comité flamand de France, bestuurslid van de Vlaamse PEN-club, lid van de vereniging van Vlaamse letterkundigen en van de vereniging van Vlaamse schrijvers. Hij was tevens ridder in de Leopoldsorde en officier in de Kroonorde.  Prof. Dr. Vital Celen was een strijder op de voorposten van de Vlaamse beweging in eigen land en voornamelijk in Frans-Vlaanderen. Emiel Van Hemeldonck beweert dat zijn aandacht, toewijding en liefde voor Frans-Vlaanderen in zulke mate groeiden dat de cultuurhistoricus van de Vlaamse gemeenschap nu reeds in volle gerustheid mag schrijven dat de naam van Prof. Dr. Vital Celen onafscheidbaar al gebonden blijft aan de cultuurbeweging die het Vlaamse bewustzijn in het uiterst westelijke bastion van de Vlaamse stam levend tracht te houden. Frans Jozef Vital Celen overleed te Antwerpen op 8 september 1956.  Hij schreef romans, novellen, wetenschappelijke en literaire artikels en merkwaardige gedichten. Letterkundige pioniersarbeid presteerde hij in en voor Frans-Vlaanderen. Hij zorgde mede voor de uitgave - zes dikke boekdelen - van “De werken van Michiel De Swaen”. Andere werken :
- Het licht was gouden
- Nagelaten gedichten en opstellen van Dr. Stan Serneels
- Onze mirakelspelen
- Zo schrijven de Frans - Vlamingen (bloemlezing)
- Kalverliefde
- 't Pastoorke van Vossendonck
- Priester – schilder J. E. Esser
- Michiel de Swaen (keurbladzijden)
- Frans – Vlaanderen (letterkundige betrekkingen met Vlaanderen, herleving van het nationaliteitsgevoel)
- In de tover der stad  (Bron: www.hulshout.be)

Deze informatie werd toegevoegd in het kader van het opleidingsonderdeel veranderingsmanagement aan de KUL.