de begijn

facebook twitter

Toegevoegd op 10 juli 2010 door monlouis

de begijn

Afbeelding toegevoegd door monlouis

monlouis | de begijn | 0 Richaar | de begijn | 0
Kunstenaar:
Jan Peirelinck
Opschrift:
Beeldhouwwerken Jan Peirelinck Diest 1988
Historische informatie stedelijk Museum Leuven met medewerking van Interleuven
Eijsbouts Astensis me fecit
Begijnendijk
Gemeentenaam sinds 1796
naar een dijk van de begijnen
Plaatsbeschrijving:
Begijnendijk - Kerkplein
Informatie toegevoegd door monlouis :
10 juli 2010
Begijnen en begarden zijn resp. vrouwen en mannen die leven als alleenstaanden en deel uitmaken van een soort vrije lekengemeenschap binnen de Rooms-katholieke Kerk. Anders dan een lid van een kloosterorde leggen begijnen en begarden geen eeuwige geloften af; hoewel zij kuisheid beloven, mogen zij wel geldelijk en onroerend eigendom behouden. Door sommigen wordt de term begijn ook (spottend) gebruikt voor "vrome vrouw" of kwezel (Belgisch-Nederlands). Hun patroonheilige is de Heilige Begga. Het woord 'begijn' zou afgeleid zijn van deze naam. Andere bronnen zeggen echter dat 'begijn' afkomstig is van de kleur van hun pijen: beige. Nog andere bronnen zeggen dat het woord afkomstig zou zijn van Albigenzen. Ook wordt wel verondersteld dat de term 'begijn' is afgeleid van de stam begg die zou duiden op mompelen, stamelen (vgl. het Franse bègue= stamelaar). In deze opvatting is een begijn een vrouw die voortdurend gebeden prevelt. (bron : wikipedia)