Jezus

facebook twitter

Toegevoegd op 30 juli 2011 door cloetensbrecht

Jezus

Afbeelding toegevoegd door cloetensbrecht

cloetensbrecht | Jezus | 0 cloetensbrecht | Jezus | 0 cloetensbrecht | Jezus | 0
Kunstenaar:
niet gekend
Opschrift:
INRI
---
Het kruis is de hoop der Christenen
De verryzenis der dooden
De troost der armen
Het hout van het eeuwig leven
---
Uit liefde voor Jezus Christus
heeft de edele Heer
Florentius le grelle
dit kruis opgericht
in het jaer
MDCCCLXIV
---
Crux est
Christianorum spes
mortuorum resurrectio
pauperum consolatio
lignum vitæ æteræ
---
S. JOAN HRYS
J.H
---
1938
Plaatsbeschrijving:
Bevel - Kruiskensberg