Charles de Kerchove de Denterghem

facebook twitter

Toegevoegd op 30 oktober 2010 door monlouis

Charles de Kerchove de Denterghem

Afbeelding toegevoegd door monlouis

monlouis | Charles de Kerchove de Denterghem | 0 monlouis | Charles de Kerchove de Denterghem | 0 monlouis | Charles de Kerchove de Denterghem | 0 monlouis | Charles de Kerchove de Denterghem | 0 monlouis | Charles de Kerchove de Denterghem | 0 monlouis | Charles de Kerchove de Denterghem | 0 monlouis | Charles de Kerchove de Denterghem | 0 monlouis | Charles de Kerchove de Denterghem | 0 monlouis | Charles de Kerchove de Denterghem | 0
Kunstenaar:
niet gekend
Opschrift:
Aan Karel de Kerchove de Denterghem
burgemeester van Gent
1857 - 1881
zijne dankbare medeburgers
Plaatsbeschrijving:
Gent - Charles de Kerchovelaan
Informatie toegevoegd door monlouis :
30 oktober 2010
Beeldhouwer : Hippolyte Leroy Architect : Achille Marchand Charles graaf de Kerchove de Denterghem (1819 - 1882) was een ingenieur en Belgisch liberaal politicus. Hij was de zoon van burgemeester Constant de Kerchove de Denterghem van Gent en telg uit een zeer gefortuneerde familie. Zijn zoon Oswald werd provinciegouverneur in Henegouwen. Hij nam de leiding van de Liberale Associatie in handen die onder leiding van zijn vader Constant de gemeenteraadsverkiezingen in 1854 had verloren en werd burgemeester van Gent (1857-1881), provincieraadslid voor Oost-Vlaanderen en senator voor de liberale partij. Onder zijn burgemeesterschap werd het stadsonderwijs in Gent gevoelig uitgebreid en het Gentse zuidkwartier heringericht. Er is in Gent een laan naar hem vernoemd, de Charles de Kerchove-laan waar een gedenkzuil voor hem werd opgericht. In 1870-1871 kocht hij de gronden van de voormalige Gentse citadel aan, die na de val van Napoleon Bonaparte werd afgebroken. Op deze gronden werd het Citadelpark aangelegd. (bron : wikipedia)