Edmond Van Beveren

facebook twitter

Toegevoegd op 20 juni 2010 door monlouis

Edmond Van Beveren

Afbeelding toegevoegd door monlouis

monlouis | Edmond Van Beveren | 0 monlouis | Edmond Van Beveren | 0 monlouis | Edmond Van Beveren | 0 monlouis | Edmond Van Beveren | 0 monlouis | Edmond Van Beveren | 0 monlouis | Edmond Van Beveren | 0
Kunstenaar:
niet gekend
Opschrift:
1852 Edmond Van Beveren 1897
Hij was de vader der werkersbeweging in Vlaanderen
Het werk is van de hand van Julius Van Biesbroeck
Plaatsbeschrijving:
Gent - Citadelpark (Hofbouwlaan)
Informatie toegevoegd door monlouis :
20 juni 2010
De Belgische Werkliedenpartij (BWP) (Frans: Parti Ouvrier Belge (POB)), opgericht in 1885, was de eerste socialistische partij van België. De partij ontstond in 1884 als eerste socialistische partij in Vlaanderen met de naam 'Vlaamsche Socialistische Arbeidspartij' (VSP). De Gentse voorman Edmond Van Beveren maakte het programma van de partij. Op het stichtingscongres in Mechelen hadden zestien Vlaamse afdelingen afgevaardigden gestuurd. Merkwaardig genoeg konden de toen bestaande socialistische groeperingen uit Wallonië geen bindende ideologie creëren. In 1880 fuseerde de partij met Brusselse socialistische groepen en nam een nieuwe naam aan: Belgische Socialistische Partij (BSP) (een naam die men in 1945 opnieuw aan zou nemen). In 1885 verbond men zich met de Waalse socialistische partij onder de naam Belgische Werkliedenpartij. Het voornaamste strijdpunt van de BWP was het algemeen stemrecht voor mannen. Door de grote aanhang voor dat punt kon er een socialistische zuil ontstaan. Al in1893 was het algemeen meervoudig stemrecht voor mannen een feit. (bron : wikipedia)